Sporazum bo kot protokol dodan k evropskemu sporazumu in bo v veljavo stopil 1. julija 2003.