Šolska ministrica Simona Kustec na novinarski konferenci. Foto: Zajem zaslona
Šolska ministrica Simona Kustec na novinarski konferenci. Foto: Zajem zaslona

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede epidemije covida-19 v državi predstavila nove ukrepe, ki bodo s prihodnjim tednom začeli veljati v šolskem okolju. Ti po njenem mnenju v tem epidemiološko zelo zahtevnem obdobju predstavljajo najbolj optimalen način izvedbe in organizacije izobraževalnega procesa, ki zagotavlja nadaljevanje dela in ne vpliva na šolski koledar.

Ministrica za šolstvo v oddaji Odmevi

Vlada se je za nekoliko nepričakovan ukrep šolanja na daljavo odločila predvsem zaradi močno poslabšane epidemiološke slike v državi. Gre za začasen, zaradi šolskih počitnic le pet šolskih dni trajajoči ukrep, je v oddaji Odmevi dejala ministrica za šolstvo Simona Kustec.

Enaki pogoji za vse šolarje
Na vprašanje, zakaj ukrep velja tudi za regije, kjer epidemiološka slika ni tako slaba, je odgovorila, da je vlada s tem vsem šolarjem omogočila nemoteno nadaljevanje šolskega procesa pod enakimi pogoji, ne glede na to, od kod prihajajo.

Ali se bodo šolarji po počitnicah vrnili v šole, bodo odločili sredi počitniškega tedna
Ministrica verjame, da je rešitev začasna, čeprav bodo o tem, kako bo izobraževanje potekalo po 2. novembru, torej po končanih šolskih počitnicah, odločali sredi počitniškega tedna. Dejala je, da bo takrat že znano, ali imajo ukrepi, ne le na področju izobraževanja, ampak tudi vsi drugi, pozitiven učinek in posledično nižje število okužb. "Nato bomo odločili, po kateri poti naprej po počitnicah," je dejala ministrica.

"V skladu s tem bo osmi teden šolanja med 19. in 23. oktobrom potekal večinoma na daljavo, v naslednjem tednu bodo v osnovnih in srednjih šolah jesenske počitnice. Želimo si, da v prihajajočih dveh tednih s sprejetjem predpisanih ukrepov omejimo rast okužb, ki bi prehajale ali se prenašale v šolskem prostoru, to še posebej velja v primerih osnovnošolskih učiteljev, dijakov in študentov, kjer smo v zadnjem obdobju imeli največjo rast okuženih in posledično rast karanten," je poudarila ministrica.

"Če se bo epidemiološka slika po počitnicah izboljšala, bomo znova prešli na model B"

Po besedah ministrice bodo izvajanje ukrepov in njihovih učinkov sproti spremljali in jih ves čas tudi primerjali s stanjem splošne epidemiološke slike v državi. "Vsem, še posebej pedagoškemu kadru, vodstvenemu kadru in drugim zaposlenim, dijakom, učencem, njihovim staršem, se zahvaljujem za vaš dosedanji trud in napor pri izvedbi prvih 15 odstotkov šolskega leta ter vas iskreno prosim za pomoč in potrpežljivo sodelovanje v prihodnjem obdobju. Od vas je odvisno, kako uspešno bomo izpeljali to zahtevno šolsko leto in pri tem ostali zdravi," je poudarila.

"Ob morebitnem izboljšanju epidemiološke slike po počitnicah bomo lahko sprejeli odločitev glede nadaljevanja vzgojno-izobraževalnega procesa po modelu B, za katerega verjamem, da si ga vsi skupaj najbolj želimo," je še napovedala ministrica.

Praktično usposabljanje za dijake

Dijaki, ki so že na praktičnem usposabljanju z delom, ga po navodilih ministrstva še naprej izvajajo v skladu z navodili in ukrepi delodajalca. Enako velja za dijake, ki bi v tem času začeli izvajanje praktičnega usposabljanja z delom.

Ministrica Simona Kustec o zaostrovanju ukrepov v šolstvu

Kdo se bo šolal na daljavo in kdo ne?

Učenci osnovnih šol od 1. do vključno 5. razreda se bodo izobraževali v šolskih prostorih, vsi učenci predmetne stopnje od 6. do 9. razreda in dijaki pa na daljavo. Delo v vrtcih bo potekalo nespremenjeno.

Tudi v glasbenih šolah bo pouk potekal na daljavo, v zavodih za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in osnovnih šolah s prilagojenim programom pa bodo vse programe izvajali v šoli oz. zavodu.

Se bodo učenci že kmalu vrnili nazaj v šolske klopi? Foto: BoBo
Se bodo učenci že kmalu vrnili nazaj v šolske klopi? Foto: BoBo

V domovih za učence s posebnimi potrebami bo vzgojni program potekal v domu. Na daljavo se bodo od ponedeljka do konca oktobra izobraževali tudi v višjih strokovnih šolah, na enak način bo potekalo tudi izobraževanje odraslih.

Če otrok živi v rdeči regiji, v šolo pa hodi v oranžno, prepoved prehajanja ne velja

Kot pomoč za šolanje na daljavo je ministrstvo na začetku septembra šolam razdelilo 4000 računalnikov, ki so namenjeni tako učiteljem kot učencem. Če se bodo pokazale dodatne potrebe, pa bo ministrstvo dodatno pomagalo, je med drugim dejala šolska ministrica. Povedala je še, da če otroci in učenci živijo v rdečih regijah, v šolo ali vrtec pa hodijo v oranžni regiji, prepoved prehajanja med regijami ne velja.

Kot je poudarila ministrica, izobraževanje v visokošolskih zavodih poteka v skladu z avtonomno presojo univerz in njihovih članic: "Praviloma, kot to opazujemo, to pomeni prehod na izobraževanje na daljavo."

V naslednjem tednu se ne bodo izvajale tudi vse popoldanske dejavnosti in obšolske dejavnosti učencev v šolskih prostorih, v zaprtih šolskih športnih objektih pa se bodo lahko izvajala le športna tekmovanja in treningi za registrirane športnike in športnice.

V rdečih regijah maske na prostem obvezne od petka, lokali zaprti od sobote

Kaj pa dijaški in študentski domovi?

Dijaški in študentski domovi ostajajo odprti, pri čemer je ministrica pozvala tiste dijake in študente, ki imajo možnost vrnitve domov, da to v skrbi za svoje zdravje in omogočanje nemotenega učnega procesa tudi storijo.

Obvezno nošenje mask za vse učence in učitelje, ko niso v matičnih oddelkih

Vlada je zaradi naraščajočih okužb že včeraj potrdila tudi veljavo novega 14-dnevnega odloka, ki določa obvezno nošnjo mask za vse učence in dijake, ko ti niso v matičnem oddelku, in za vse učitelje od 6. razreda osnovne šole dalje.

Šole že prejele okrožnico z vsebino novih ukrepov

Po srednem sklepu vlade, da bo pouk za učence od vključno 6. razreda naprej in dijake od ponedeljka potekal na daljavo, je ministrstvo za izobraževanje o tem šole že obvestilo z okrožnico, poroča STA. Vsem šolam ministrstvo nalaga, naj prehod na izvajanje pouka na daljavo izvedejo v skladu s priporočili, ki so jih vse šole prejele avgusta, in v skladu s pripravljenim načrtom na šoli. Poteka naj prek vzpostavljenega enotnega komunikacijskega kanala, šole pa naj učencem, ki nimajo opreme, za vključitev v pouk na daljavo izposodijo opremo, ki je ne bodo nujno potrebovale. "Verjamemo, da nam bo tudi tokrat s skupnimi močmi in doslednim spoštovanjem ukrepov uspelo izboljšati trenutno epidemiološko situacijo," je zapisalo ministrstvo.

Za registrirane športnike omejitev ne bo, spremembe pri rekreativnih vadbah glede na regijo

Nove omejitve, ki jih je sprejela vlada ob naraščanju števila okužb z novim koronavirusom v državi, ne bodo vplivale na opravljanje športne dejavnosti v Sloveniji za registrirane športnike, je potrdila ministrica.

Za tekmovalce "vse ostaja tako, kot do zdaj, ob upoštevanju smernic Nacionalnega inštituta za javno zdravje", je pojasnila in dodala, da so spremembe vezane na organizirano rekreativno skupinsko vadbo.

Za 36.000 registriranih športnikov zelena, za rekreativce pa rdeča luč

Vlada je namreč sprejela tudi odlok, s katerim je omejila število posameznikov v centrih za fitnes in zaprtih športnih objektih za izvajanje rekreativnih dejavnosti na področju skupinske vadbe. Število oseb pri omenjenih dejavnostih je omejeno glede na velikost prostora, in sicer na enega športnika oz. udeleženca športne vadbe na 20 kvadratnih metrov. Ta omejitev velja v oranžnih regijah, kjer je epidemiološka slika nekoliko boljša, v rdečih regijah pa je ponujanje storitev potrošnikom v centrih za fitnes in zaprtih športnih objektih za izvajanje športno-rekreativnih dejavnosti na področju skupinske vadbe začasno prepovedano.

Pečan: "Zakaj omejitve ne veljajo po regijah, ampak generalno?"

Na nove ukrepe glede omejevanja števila okužb s covidom-19, ki bodo začeli veljati v šolah v ponedeljek, pa so se odzvali tudi predstavniki združenj ravnateljev osnovnih in glasbenih šol ter srednjih šol in Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ). Ti obžalujejo, da se vlada ni odločila za prehod na model C, ki predvideva 14-dnevno rotacijo med domom in šolo oziroma za regionalno zapiranje šol le v rdečih regijah.

"Temeljno ustavno načelo in pa tudi obveza države je, da zagotavlja enake pogoje za izobraževanje v celotni državi ne glede na regije, ne glede na prostor. To je bilo ta trenutek še možno ohranjati s to odločitvijo, da gre za ukrep, ki bo veljal za vse. Posebej bi si želela, da tako tudi ostane, v primeru, če se bo regijska slika bistveno spreminjala od regije do regije, bomo žal morali razmišljati tudi v to smer, česar pa si absolutno in nikakor ne želimo."

Ministrica o regionalnem zapiranju šol

Ravnatelj in predsednik Združenja ravnateljev osnovnih in glasbenih šol Gregor Pečan je za STA dejal, da zanj ukrep vlade ni bil nepričakovan. Nenavadno pa se mu zdi, da niso sprejeli sklepa, da se prehaja z modela B na model C, kot je bilo predhodno pripravljeno. "Bolj nas pa preseneča in moti, da k zadevi kljub pozivom niso pristopili regionalno. Zakaj omejitve tudi pri šolah ne veljajo po regijah, ampak generalno?" sprašuje.

Kot opozarja, morajo na slabše tudi učenci na manjših šolah, kjer je v razredih malo učencev, kjer ni ne na šoli ne v občini nobene potrjene okužbe in kjer vse, razen predmetne stopnje osnovnih šol še naprej ostaja odprto kot do zdaj.

Po Štrukljevem mnenju vlada nima resne strategije delovanja šol v času epidemije

Ukrep se tako ravnateljem zdi nesorazmeren tudi zato, ker je bil predviden šele v drugem paketu rdeče faze. "Vladne odločitve nimajo konsistence, zdi se, da so izrazito podvržene hitrim vtisom in zaradi tega tudi nihajo," pa je za STA dejal glavni tajnik SVIZ-a Branimir Štrukelj. Dodal je, da ima občutek, da vlada nima resne strategije delovanja šol in vrtcev ob gibanju epidemije.

Po njegovih besedah se je to pokazalo že pri navodilih glede mask, ki so jih sprva morale nositi celo vzgojiteljice v vrtcih, pozneje je ob stopnjevanju števila okužb sledilo navodilo, da mask ni treba nositi, zdaj pa je odločitev znova zanihala v drugo smer.

"Nismo poskrbeli za nevtralizacijo učinkov, ki jih bo imelo izobraževanje na daljavo v tistih družinah, kjer so starši bodisi slabo izobraženi in ne morejo toliko pomagati otrokom kot tisti, ki so izobraženi, bodisi imajo slabe materialne pogoje, ki bodo pomenili oteževalno okoliščino za pridobivanje znanja na daljavo."

Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ-a o socialnih vidikih vladnih ukrepov

Štrukelj meni, da bi ustrezno ravnali, če bi sistematično pripravljali in organizirali pogoje dela v šolah, poskrbeli za dodatne zaposlitve ljudi, ki bi lahko nadomeščali obolele in tiste v karanteni, ustrezna epidemiološka preverjanja, cepljenja proti gripi ipd. Po njegovi oceni bi moralo izobraževanje v ta namen večjo težo dobiti že v proračunskih razpravah.

Opozoril je še, da hitre spremembe destabilizirajo delovanje šolskega sistema in da kljub pol leta časa ministrstvo za šolstvo ni ustrezno uredilo vprašanja pravičnega ocenjevanja na daljavo in poskrbelo za metodološke prilagoditve za različne oblike pouka, kot je glasbeni pouk, likovni pouk, matematika, fizika ...

"Dijaki so resno in odgovorno nosili maske"

Tudi predsednica Društva ravnateljev srednjih šol, višjih šol in dijaških domov Slovenije Nives Počkar obžaluje, da bo pouk za srednješolce od ponedeljka potekal na daljavo in ne prej po modelu C, ki predvideva rotacijo med domom in šolo, je v sredo dejala v Odmevih na TV Slovenija.

"Dijaki so resno in odgovorno nosili maske na hodnikih, zato nas je ta ukrep tako presenetil," je dejala. Glede na društvu znane podatke o številu okužb med dijaki in učitelji – teh je bilo po njenih besedah malo – bi dijaki morali ostati v šolah, saj te niso vir okužb. Je pa morda drugače na prevozih v šole in popoldanskih dejavnostih, je še povedala.

Predsednica društva ravnateljev srednjih šol o novih ukrepih za dijake

Učitelji so na šolanje od doma pripravljeni, kljub temu pa je takšen način šolanja zanje dodatno breme, je dejala Počkarjeva.

ŠOS pričakuje pravočasno in dosledno obveščanje študentov

Odzvali so se tudi v Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS), kjer ukrepe v izobraževanju podpirajo, saj se strinjajo, da je treba širjenje koronavirusa omejiti. Pričakujejo, da bodo fakultete pravočasno obveščale študente o obveznostih in jim zagotovile dostop do študijskih gradiv.

Dodali so še, da se bodo nekateri študenti znašli v podobnih stiskah kot spomladi, zato želijo, da se študentom, ki se iz različnih razlogov ne morejo ali ne želijo vrniti domov, omogoči nemoteno bivanje v študentskih domovih. Tiste, ki bodo odšli domov, pa naj se za ta čas oprosti plačila bivanja. Vlada je sicer zagotovila, da bodo študentski in dijaški domovi ostali odprti, pozivajo pa, da tisti, ki lahko, odidejo domov.

Na slovenskih univerzah se bo študij znova izvajal na daljavo. Foto: Reuters
Na slovenskih univerzah se bo študij znova izvajal na daljavo. Foto: Reuters

Na ljubljanski univerzi si želijo, da fakultete za določene dejavnosti ostanejo odprte

Kot je za STA dejal rektor Univerze v Ljubljani Igor Papič, na univerzi za zdaj niso prejeli še nobenega uradnega sklepa o sprejetih ukrepih vlade, da pa dozdajšnje izjave pristojnih razumejo kot navodilo, naj študijski proces od ponedeljka v največji meri poteka na daljavo.

Na univerzi po njegovih besedah s tem nimajo težav, si pa želijo, da fakultete ostanejo odprte, kar pomeni, da predavanja, tam kjer lahko, potekajo na daljavo, medtem ko na fakultetah še naprej potekajo dejavnosti, kjer je nujna fizična navzočnost študentov. "Če že samo prenesemo predavanja na daljavo, bomo s tem drastično zmanjšali število nepotrebnih stikov med študenti in med študenti in profesorji," je ocenil.

Na univerzi so po Papičevih besedah nove ukrepe sicer pričakovali, zato je že v ponedeljek članicam univerze izdal priporočilo, naj fakultete izvajajo pedagoški proces in raziskovalno delo na daljavo povsod, kjer je to mogoče. Kjer to ni mogoče, pa naj dosledno upoštevajo protokole za zagotavljanje varnosti pred okužbo z novim koronavirusom. "Glede na to, koliko primerov novih okužb zaznavamo, se mi zdi samoumevno, da poskušamo omejiti stike," je dodal Papič.

Priporočilom vlade bodo sledili tudi na univerzah v Mariboru in Kopru

Na Univerzi v Mariboru bodo sledili priporočilom vlade ter poskrbeli za dodatno varnost in preprečevanje širjenja okužb tako med zaposlenimi kot študenti, poroča STA. Fakultete bodo zato izvedle pedagoško dejavnost na daljavo tam, kjer je to mogoče, v stavbah pa ohranile "tisto izvedbo, ki je vezana na infrastrukturo univerz", so pojasnili. Tako so fakultetam članicam že predlagali, da s ponedeljkom večino pedagoških dejavnosti preselijo na daljavo in v svojih prostorih izvajajo samo tiste dejavnosti, ki jih ni mogoče izvesti na daljavo, kot so laboratorijske vaje, klinične vaje, terenske vaje ipd.

Z Univerze na Primorskem so sporočili, da so danes ob že obstoječih navodilih, kot so vzdrževanje primerne medosebne razdalje in obveznost nošenja mask v skupnih prostorih, sprejeli priporočilo, naj se na daljavo izvajajo vse študijske vsebine, ki jih je mogoče kakovostno izvesti na tak način.

Vse dejavnosti, ki potekajo v specializiranih predavalnicah, kot so laboratorijske vaje, klinične vaje, računalniške vaje, predmeti s področja športa in podobno, pa se lahko izvajajo v prostorih univerze ob upoštevanju vseh varnostnih in zaščitnih ukrepov, so zapisali. Določili so še, da je izvajanje pisnega preverjanja znanja, ki ga ni mogoče ustrezno nadomestiti z drugimi oblikami preverjanja znanja, dovoljeno v prostorih univerze.

Od ponedeljka se bo večina učencev šolala na daljavo