Sindikat policistov Slovenije je eden izmed dveh večjih sindikatov slovenske policije. Foto: BoBo
Sindikat policistov Slovenije je eden izmed dveh večjih sindikatov slovenske policije. Foto: BoBo

V kolikor bo Vlada nadaljevala s takšno politiko, bo povzročila socialne nemire in nerede v državi, kar bo pomenilo še dodatno poglabljanje ekonomske in socialne krize, skupaj s padcem bonitetne ocene. Takrat nikar ne kličite na pomoč policistov, spoštovani predstavniki oblasti, ker nas ne bo. Tudi mi imamo svoje dostojanstvo!

Sindikat policistov Slovenije
Policija
Policisti že dalj časa opozarjajo na splošno razširjeno iztrošenost opreme. Foto: BoBo

Ciprski družbi sta iz proračuna od leta 2009 prejeli nekaj več kot 32 milijonov evrov, in to za dejavnost, za katero imamo v javnem sektorju zaposlene uslužbence v plačni skupini J. V policiji je vlada celo kuharice, ker naj bi jih bilo preveč, premeščala na delovna mesta čistilk. Dokler bo država med drugim dopuščala tudi ropanje proračunskih sredstev prek off-shore družb, policisti in ostali zaposleni v Policij in MNZ-ju ne pristajamo na nobene varčevalne ukrepe!

Policijski sindikat Slovenije
Policisti proti varčevanju

Na izhodišča vlade, s katerimi je šla v pogajanja za nov socialni sporazum v okviru Ekonomsko-socialnega sveta, so se "ostro" in "ogorčeno" odzvali v obeh večjih sindikatih znotraj slovenske policije. Za Sindikat policistov in za Policijski sindikat so sporni predvsem trije predlagani ukrepi.


Sindikalne in delodajalske pripombe bo obravnavala posebna delovna skupina ESS-ja.

Nižanje plač v celotnem javnem sektorju
Nezadovoljni so s predlaganim 15-odstotnim znižanjem plač v celotnem javnem sektorju, vključno s plačami funkcionarjev. To bi po oceni sindikata večjemu delu policistov prihodke spustilo pod raven minimalne plače in prineslo "eksistenčno ogroženost policistov".
Najprej brez regresa, nato s polovičnim
Predlagano neizplačilo regresa v letu 2012 in polovično izplačilo leta 2013 je po oceni sindikata nezakonito, saj sta pravica do regresa in njegova višina določeni v zakonu in kolektivni pogodbi.
Nižje povračilo potnih stroškov
Še posebej pa jih moti predlagano znižanje povrnjenih stroškov prevoza na delo, ki naj bi znašali štir odstotke cene goriva za kilometer. "V večini primerov to ne povrne niti stroškov," protestirajo.

"Ogrožanje najbolj ranljivih"
V Sindikatu policistov imajo občutek, da vlada "socialni dialog" izrablja samo kot opravičilo za svoje načrte, zato napovedujejo "oster odziv" na kakršne koli enostranske ukrepe. Če bo vlada posegla v njihove pravice in ogrozila "najbolj ranljive skupine", policisti ne bodo imeli več česa izgubiti. V tem primeru bodo izvedli "tudi najbolj skrajne ukrepe, da zaščitimo svoje interese, ne glede na zakonske omejitve stavke".

S takšnim ravnanjem je vlada dokazala, da ne razume socialnega dialoga, in bo tak princip nedvomno uporabljala tudi pri rezih v "realni sektor", je v imenu Sindikata policistov zapisal njegov predsednik Zoran Petrovič in sklenil z napovedjo boja proti vladnim rezom.

"Znižajte plače pod raven plače premierja"
Kot alternativo splošnemu rezu vsem zaposlenim v Policijskem sindikatu predlagajo znižanje plač tako, "da ne bodo presegle plače predsednika vlade". Potem ne bo več treba toliko jemati tistim, ki so na robu preživetja, je v javnem pismu premierju zapisal predsednik sindikata Radivoj Uroševič.

Prepričan je, da bi drastično znižanje plač poslancem, ministrom, sodnikom, tožilcev in direktorjem javnih zavodov v javnosti prineslo precej več razumevanja za varčevanje.

Supervizor: Milijoni na Ciper
Nerazumevanje za vladne reze spodbuja v Policijskem sindikatu vzbuja tudi podatek s Supervizorja, da je vlada več podjetjem s sedežem na Cipru v zadnjih letih izplačala 32 milijonov evrov za čiščenje in podobna opravila. Za tista opravila, za katera že ima svoje, redno zaposlene osebe.

"Dokler bo vlada dopuščala takšno ropanje proračunskih sredstev pred off-shore družb, policisti in ostali zaposleni v Policiji in MNZ-ju ne pristajamo na nobene varčevalne ukrepe," je zapisal Uroševič.

Vlado poziva k vzpostavitvi socialnega dialoga v javnem sektorju in ob "razumnih rokih," ne pa z "desetdnevnimi ultimati, v katerih se niti gradiva prebrati ne da". V nasprotnem primeru v tudi v Policijskem sindikatu uporabili "vse legitimne ukrepe".

V kolikor bo Vlada nadaljevala s takšno politiko, bo povzročila socialne nemire in nerede v državi, kar bo pomenilo še dodatno poglabljanje ekonomske in socialne krize, skupaj s padcem bonitetne ocene. Takrat nikar ne kličite na pomoč policistov, spoštovani predstavniki oblasti, ker nas ne bo. Tudi mi imamo svoje dostojanstvo!

Sindikat policistov Slovenije

Ciprski družbi sta iz proračuna od leta 2009 prejeli nekaj več kot 32 milijonov evrov, in to za dejavnost, za katero imamo v javnem sektorju zaposlene uslužbence v plačni skupini J. V policiji je vlada celo kuharice, ker naj bi jih bilo preveč, premeščala na delovna mesta čistilk. Dokler bo država med drugim dopuščala tudi ropanje proračunskih sredstev prek off-shore družb, policisti in ostali zaposleni v Policij in MNZ-ju ne pristajamo na nobene varčevalne ukrepe!

Policijski sindikat Slovenije
Policisti proti varčevanju