Bo podpisov dovolj za kasnejše polnjenje volilnih skrinjic? Foto: BoBo
Bo podpisov dovolj za kasnejše polnjenje volilnih skrinjic? Foto: BoBo
Policisti intenzivno nabirajo podpise

Predstavniki Sindikata policistov Slovenije in Policijskega sindikata Slovenije so namreč 20. aprila v državni zbor vložili 3455 podpisov za začetek referendumskega postopka o zakonu o dodatnih intervencijskih ukrepih za leto 2012, ki ga je DZ sprejel na seji 17. aprila.

Predsednik DZ-ja Gregor Virant je kot prvi dan za zbiranje podpisov volivk in volivcev določil ponedeljek, 30. april, zadnji rok za zbiranje podpisov pa je nedelja, 3. junij.

'Državni' regres ne sme presegati minimalne plače
Novela predvideva zamik izplačila regresa v javnem sektorju za en mesec, in sicer z maja na junij. Regres v podjetjih, ki so v več kot četrtinski lasti države, pa do preklica ne bo smel preseči minimalne plače.

Zahtevo za razpis referenduma lahko vloži najmanj 40.000 volivk in volivcev, in sicer najpozneje v sedmih dneh po preteku roka za zbiranje podpisov, poroča STA.
Referenduma o intervencijskih ukrepih ne gre mešati z grožnjo z referendumom o vladnih ukrepih o rezih v javno porabo, ki so večinoma zajeti v zakonu o uravnoteženju javnih financ. Temu zakonu najbolj nasprotuje del sindikatov javnega sektorja pod vodstvom Branimirja Štruklja.

Policisti intenzivno nabirajo podpise