Furlan je SDT vodil od februarja 2012, po izteku mandata pa je vodenje začasno prevzela njegova namestnica Darja Šlibar. Foto: BoBo
Furlan je SDT vodil od februarja 2012, po izteku mandata pa je vodenje začasno prevzela njegova namestnica Darja Šlibar. Foto: BoBo

Vodja specializiranih tožilcev bo tudi prihodnjih šest let Harij Furlan, ki je bil edini kandidat za to mesto. Ministrstvo za pravosodje je razpis za mesto vodje objavilo že junija lani. Generalni državni tožilec Drago Šketa je predhodno mnenje glede predloga za imenovanje vodje specializiranega tožilstva podal že konec avgusta in tako že tedaj sprožil postopek za podelitev novega mandata.

Minister za pravosodje Goran Klemenčič je predlog za imenovanje Furlana pripravil šele pred kratkim. Razlog, kot pravijo na pravosodnem ministrstvu, je dejstvo, da se je v vmesnem času v celoti zamenjal državnotožilski svet, ki je imel ustanovno sejo v novi sestavi konec lanskega decembra. Klemenčič je po navedbah ministrstva želel, da o imenovanju vodje specializiranega tožilstva odloča državnotožilski svet s polnim mandatom, ki bo po trajanju podoben mandatu vodje SDT-ja. Furlan je imenovan za šest let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Furlan: Očitki komisije so neutemeljeni
Preiskovalna komisija
DZ-ja glede korupcije pri poslih z žilnimi opornicami je v petkovem končnem poročilu, med drugim tudi za Furlana, pristojnim organom predlagala, naj raziščejo sume kaznivih dejanj. Furlan odgovarja, da je vedno delal zakonito in si prizadeval za pravičnost. "Ne le, da gre za očitke, ki so neresnični, neutemeljeni in brez dokazov, ampak takšne navedbe pomenijo neutemeljen napad name in diskreditacijo mojega tožilskega dela," predlog komisije zavrača Furlan.

Furlan zatrjuje, da na SDT-ju vodijo več zadev, ki se nanašajo na korupcijo v zdravstvu, ki jih že od začetka samostojno in neodvisno obravnava večje število državnih tožilcev, nobene izmed teh zadev pa ni obravnaval sam. "V štirih zadevah na podlagi vloženih obtožnic in zahtev za preiskavo zoper skupno 39 obdolžencev, od tega 34 fizičnih in pet pravnih oseb, že potekajo kazenski postopki na pristojnih sodiščih," je zapisal.

Po njegovih besedah gre za obsežne in kompleksne zadeve, ki obravnavajo korupcijska in gospodarska kazniva dejanja večjega števila oseb, ki so delo opravljale na vodstvenih položajih v zdravstvenih ustanovah (direktorji in pomočniki direktorjev bolnišnic, vodje oddelkov in lekarn), zaposlenih v zdravstvenih ustanovah (posamezni zdravniki in administrativno osebje) ter predstavnikov in zaposlenih v zasebnih družbah (dobavitelji), ki so za zdravstvene ustanove dobavljale zdravila, opremo ali opravljale druge storitve. Prav tako obravnavajo problematiko preskakovanja čakalnih vrst z dajanjem daril oziroma koristi.

Preiskave se nanašajo na kazniva dejanja, storjena v univerzitetnih kliničnih centrih, bolnišnicah in zdravstvenih ustanovah po celotni Sloveniji. Po Furlanovih navedbah je bilo zaslišanih več kot 90 prič, prav tako so bili postavljeni sodni izvedenci. "Zadeve, povezane z zdravstvom, se na SDT-ju obravnavajo prioritetno," je zagotovil Furlan.