Po besedah krškega župana Francija Bogoviča so se pogajali tudi o ureditvi sistema trajnih nadomestil za lokalno skupnost.

Predstavniki posavskih občin opozarjajo na vsebinske pomanjkljivosti slovensko-hrvaške meddržavne pogodbe, pristojno ministrstvo pa želi pogodbo s svojimi predlogi ratificirati v DZ-ju. Zaenkrat vprašanje razpisa referenduma o ureditvi statusa JEK-a ostaja še vedno odprto. Jutri bo v Krškem izredna seja občinskega sveta.