Poslanci bodo v prihodnje po koncu mandata prejemali precej manj. Foto: MMC RTV SLO
Poslanci bodo v prihodnje po koncu mandata prejemali precej manj. Foto: MMC RTV SLO
Poslanci morali zagristi v lastne privilegije

Z zakonom naj bi v proračunu prihranili 1,5 milijona evrov, napovedana je že tudi njegova ustavna presoja. Prejemanja nadomestila se bo tako skrajšalo z enega leta na šest mesecev. Izjema bodo tisti poslanci, ki so bili v DZ-ju več zaporednih mandatov.

Poslanec z dvema mandatoma bi tako nadomestilo lahko prejemal devet mesecev, poslanec s tremi ali več zaporednimi mandati pa eno leto. Vsem pa se višina nadomestila zniža za 20 odstotkov.

Starejši bodo na boljšem
Poslanci, ki so funkcijo opravljali manj kot šest mesecev, pa do nadomestila ne bodo upravičeni, enako bo veljalo za poslance, ki jim pogodba o zaposlitvi miruje in imajo možnost, da se vrnejo na staro delovno mesto.

Mogoče bo tudi podaljšanje prejemanja nadomestila za šest mesecev do upokojitve, pri čemer poslanec nadomestila ne bo mogel prejemati, če bo že izpolnil pogoje za upokojitev. Nadomestilo tudi ne bo pripadalo poslancem, ki so bili pred nastopom funkcije že upokojeni.

Juri meni, da mu kršijo pravico do nadomestila
Poleg tega bodo morali biti vsakršni zaslužki poslancev, tudi pogodbenih, odšteti od nadomestila. Poslancem se tudi ukinja pravica do prejemanja regresa za letni dopust. Novela še določa, da poslanec, ki zaradi pripora, uklonilnega zapora ali prestajanja zaporne kazni ne more opravljati funkcije, nima pravice do plače niti do nadomestila po prenehanju mandata.

Prav tako novela uvaja nadzor in sankcije za kršenje določb zakona. Če bodo poslanci kršili zakonske določbe, bodo morali vrniti nadomestilo, ki so ga neupravičeno prejeli.

Za tiste poslance in ministre, ki nadomestilo po prenehanju funkcije po lanskih predčasnih volitvah že prejemajo, pa bo ta pravica veljala osem mesecev, torej do 21. avgusta. Zaradi tega je nekdanji poslanec Franco Juri že napovedal ustavno presojo zakona.

Poslanci morali zagristi v lastne privilegije