Poslanci si kopičijo nove davčne ugodnosti. Foto: BoBo
Poslanci si kopičijo nove davčne ugodnosti. Foto: BoBo

Da bi bila mera polna, bodo višino ugodnosti določili kar sami. Poslanci že leta poleg plače prejemajo od 500 do 800 evrov na mesec za delo v volilni enoti. Gre za neobdavčen znesek, brez dohodnine in plačila socialnih prispevkov. Za ta neobdavčen privilegij smo zvedeli pred dvema letoma, ko je bila v parlamentu finančna inšpekcija. Naložili so jim plačilo davkov, parlament pa se je pritožil na vse instance, tako da je zdaj zadeva na upravnem sodišču.

In kaj so medtem storili poslanci? Spremenili so dohodnino in si od leta 2017 uzakonili davčno izjemo. Neto 500 evrov pomeni bruto še enkrat toliko, pove davčna svetovalka Andreja Škofic iz Deloitta. "Groba ocena je, da bi to znašalo še enkrat toliko prispevkov in davkov, seveda glede na druge dohodke, ki jih poslanci prejemajo," je pojasnila.

Zdaj gredo poslanci še naprej. Iz osnove za dohodnino hočejo izločiti uporabo službenega stanovanja. "Za kakršnega koli navadnega zaposlenca je plačilo najemnine boniteta, kar pomeni, da se ta znesek, ki je najemnina, obrusi z davki in prispevki," je pojasnila svetovalka iz Deloitta.

Kakšna sankcija naj doleti poslanca ob nezdružljivosti funkcije?

V podjetjih je izplačilo kilometrine upravičen strošek le, če v omenjenem času ni bilo javnega prevoza, za poslance bi bila tudi kilometrina neobdavčena. Vsi ti davčni privilegiji imajo samo en namen, boljši gmotni položaj. "Sprejemajo zakone in sami sebi omogočajo večje dohodke, ki niso obdavčeni," je izpostavila sogovornica.

In da bo koš davčnih privilegijev zvrhan, si bodo višino neobdavčenih izplačil določili kar sami.

Nadomestilo plače že prvi dan

Novela zakona o poslancih, ki jo je mandatno-volilna komisija potrdila v sredo, sicer poleg obračunavanja stroškov prevoza po kilometrini v nasprotju z veljavnim sistemom v javni upravi, kjer velja najcenejši veljavni prevoz, sicer prinaša še nekaj drugih rešitev.

Zakon namreč prinaša tudi odpravo pogoja šestmesečnega opravljanja poslanske funkcije za pridobitev pravice do nadomestila plače po prenehanju mandata. Do nadomestila bi bil poslanec tako upravičen, tudi če bi v državnem zboru "oddelal" en sam dan.

Brez prenehanja funkcije ob nezdružljivosti?

Druga sporna rešitev v noveli zakona pa je nerešeno vprašanje nezdružljivosti poslanske funkcije, saj novi zakon za ta primer ne vsebuje sankcije prenehanja funkcije poslanca. Kakšna kazen bi morala doleteti poslanca, ko se ta ujame v past nezdružljivosti funkcij? Naj izgubi mandat, plačo, glasovalne pravice? Glede na predlog novega zakona nič od tega. Predvideni sta zgolj objava kršilca na spletni strani in globa.

Čeprav so se v strankah pojavljali številni pomisleki, sta proti predlogu novele zakona v sredo glasovala zgolj NSi in Levica.