Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

"Raziskave kažejo, da je sodelovanje pri mladinskem delu za mlade koristno. V anketi, ki so jo naredili v Mestni občini Ljubljana, je 70 odstotkov mladih povedalo, da se počutijo bolj pozitivno naravnane zaradi sodelovanja pri mladinskem delu," je pojasnila Tina Kosi.

V uvodnem nagovoru je spomnila, da je bila Evropska agenda za mladinsko delo sprejeta leta 2020 kot odziv na izzive, s katerimi se spopadajo mladi in mladinski sektor v Evropi, kot so prekarnost, socialna izključenost, diskriminacija, nizka raven politične participacije, v zadnjem času pa tudi duševne težave in druge stiske zaradi pandemije, vojne na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini ter podnebnih sprememb. "Vse to negativno vpliva na duševni razvoj mladih, zato je mladinsko delo toliko pomembnejše," je dejala.

Ta sektor je po njenih besedah "absolutno podplačan". "Dobiva simboličen denar, ljudje so večinoma na minimalnih plačah, ogromno dela opravijo prostovoljci. Želim si, da bi se širša javnost in odločevalci na lokalni in državni ravni zavedali, koliko dobrega se naredi znotraj mladinskega sektorja, in da bi to podprli, ker si verjetno kot družba želimo mladih, odgovornih, aktivnih posameznikov, ki imajo razvite lastnosti, kot so empatija, tovarištvo, zavezništvo, prostovoljstvo, organiziranost," je naštela.

Posvet letos organizirajo v sodelovanju z Mrežo MaMa, Mladinskim kulturnim centrom (MKC) Maribor in Mestno občino Maribor. Po besedah direktorice Mreže MaMa Maje Hostnik je ključno sodelovanje vseh, ki spodbujajo mlade k vključevanju v različne dejavnosti in jih s tem opremljajo z dodatnimi znanji za življenje.

"Danes se bomo med drugim dotaknili teme kakovosti vključevanja mladih in kriznih situacij, ki smo jim priča, kajti mladinski sektor je skupaj z mladimi prostovoljci zelo vitalen sektor, ki se hitro odzove na spremembe. Poleg tega se bomo dotaknili beleženja in spremljanja mladinskega dela," je napovedala.

Direktorica MKC Maribor Marja Guček je kot zelo dragocen del posveta navedla delavnice, na katerih rešujejo konkretne izzive. V Mariboru je mladinski sektor že precej razvit.

"Občina podpira sedem ali osem nevladnih mladinskih centrov, potem je tukaj še javni zavod in vsi nagovarjamo del mladinske strukture. Mladi imajo tako na voljo različne aktivnosti, si pa vsi želimo in iščemo vedno nove načine, kako nagovoriti tiste mlade, ki jih še ne dosežemo. Opažamo namreč, da na dogodke hodijo isti ljudje, večji izziv pa ostaja, kako nagovoriti tiste mlade, ki nas nekako ne najdejo, ne prepoznajo," je povedala.

Predstavitev programa Erasmus+ Mladina in Evropska solidarnostna enota

V nadaljevanju so udeležencem posveta predstavili programa Erasmus+ Mladina in Evropska solidarnostna enota, ki lahko podpirata mladinski sektor pri razvoju mladinskega dela. Podelili so tudi simbolične nagrade šestim od skupno 30 novih prejemnikov certifikata o usposobljenosti za nacionalno poklicno kvalifikacijo mladinski delavec oz. delavka.

V pogovoru z udeleženci bo popoldne sodeloval tudi minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda, posvet pa se bo končal s podelitvijo državnih priznanj v mladinskem sektorju v letu 2023.

Državno priznanje za kakovostno in uspešno delo v daljšem časovnem obdobju v mladinskem sektorju prejme Janez Škulj, ki je bil med drugim predsednik Mladinskega sveta Slovenije (MSS) in vodja zavoda Movit. "Nacionalna agencija se je pod njegovim vodstvom razvila v enega od ključnih stebrov podpore razvoju mladinskega dela. Njegovo aktivno sodelovanje s partnerskimi državami na najrazličnejših področjih delovanja za mlade je pustilo trajne sledove, ki so opazni še dandanes," piše v utemeljitvi.

Državno priznanje za prispevek k uveljavljanju mladinskega sektorja prejme Mladinski center Dravinjske doline, ki letos praznuje 20-letnico delovanja. "Z raznoliko paleto aktivnosti, ki jih snuje, vodi, izvaja in evalvira skupaj z mladim ter ob tem skrbi za razvoj ključnih kompetenc in avtonomnosti mladih, spodbuja njihovo mobilnost in aktivno sodelovanje v družbi. Pri vsem tem deluje tudi kot povezovalno telo med formalnim in neformalnim izobraževanjem ter med javnim, zasebnim in gospodarskim sektorjem," izhaja iz utemeljitve.

Državno priznanje za prispevek k uveljavljanju mladinskega sektorja so dodelili Društvu za kulturo in izobraževanje IMPRO, v katerem izvajajo programe izobraževanja in usposabljanja mentorjev improvizacijskega gledališča in mladinskih delavcev. "Gledališko mladinsko delo je posebnost, ki so ji v društvu IMPRO postavili temelje, ti pa stojijo še danes ter so prepoznavni po vsej Sloveniji," piše v utemeljitvi nagrade.

Nacionalni posvet o mladih