Enakost pred zakonom istospolnih in heterospolnih parov je zaveza, ki so josicer  koalicijske stranke zapisale v koalicijsko pogodbo. Foto: MMC RTV SLO
Enakost pred zakonom istospolnih in heterospolnih parov je zaveza, ki so josicer koalicijske stranke zapisale v koalicijsko pogodbo. Foto: MMC RTV SLO

Prepričani smo, da so argumenti, utemeljeni na spoštovanju človekovih pravic in enakopravnosti pred zakonom, prepričjivejši od okorelih in na predsodkih utemeljenih homofobnih protiargumentih, ki nasprotujejo pravicam in dolžnostim istospolnih parov, njihovih otrok in delujejo v smeri marginalizacije in spodbujajo nestrpnost in nasilje do istospolno usmerjenih oseb in njihovih otrok.

Predsednik DIH-a Andrej Habjan za MMC

Kot je znano, predlog družinskega zakonika, ki po predstavitvi ministrstva za delo, družino in socialne zadeve prehaja v javno razpravo, med drugim istospolno usmerjenim parom omogoča poroke in posvojitve otrok. Tako vodja centra Legebitra Simon Maljevac kot predsednik Društva za integracijo homoseksualnosti (DIH) Andrej Habjan pričakujeta, da bo novi zakon izenačil pravice in dolžnosti istospolnih in raznospolnih partnerjev ter zaščitil pravice otrok v istospolnih družinah. "V povezavi s posvojitvami pa ne pričakujemo omejitev pri posvojitvah istospolnih partnerjev v primerjavi z raznospolnimi partnerji," poudarja Habjan.

ODZIV ALEŠA PRIMICA, KI JE BIL LETA 2001 POBUDNIK REFERENDUMA PROTI NOVELI ZAKONA O ZDRAVLJENJU NEPLODNOSTI IN POSTOPKIH OPLODITVE Z BIOMEDICINSKO POMOČJO
Če predlog družinskega zakonika predvideva, da bi imeli istospolni partnerji možnost posvojitve otrok ali oploditve z biomedicinsko pomočjo, tak zakon v Sloveniji ne bo mogel biti uveljavljen, je dejal Aleš Primc. Računa, da mu bo v javni razpravi uspelo prepričati predlagatelja, da takšno določbo umakne, skrajna možnost pa je tudi referendum.


Burna razprava, a na civilizirani ravni

Zlasti zaradi tega pa gre tudi po besedah pravosodnega ministra Aleša Zalarja pričakovati "srdite ideološke in čustvene razprave", za katere pa tako v Legebitri kot v DIH-u upajo, da bodo utemeljene na spoštovanju človekovega dostojanstva, enakopravnosti pred zakonom, človekovih pravic, družbene solidarnosti, ustave in odločitev ustavnega sodišča ter na spoštovanju sodne prakse.

Kot je v svojem blogu zapisal minister Zalar, je namreč k liberalizaciji na področju zagotavljanja prepovedi diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti prispevala že sodniška praksa. Pri tem je spomnil na odločbe rednih sodišč, ki so, skladno s slovenskim javnim redom, gejem in lezbijkam priznala tudi posvojitev otroka, če je bila ta izvedena v tujini.

Tako v Legebitri in DIH-u pričakujejo, da bo družinski zakonik, ki po mnenju Zalarja odpravlja zgrešeno razumevanje, da je zdrav otrokov razvoj mogoč samo v okviru "normalne" heteroseksualne družine, sprejet.

Več o socialnem starševstvu si lahko preberete tukaj.

Otroci bi dobili zagovornika svojih pravic
Pripravljalci zakona so po Maljevčevem mnenju v predlog, ki ureja vrsto področij in ne zgolj pravice istospolnih partnerstev, vložili veliko truda in razmisleka. Kot so pojasnili na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, želi vlada z novim zakonikom celovito urediti družinsko pravo in uvesti novosti na področju zaščite in varstva koristi otrok. Predlog namreč med drugim uvaja zagovornika otrokovih pravic, prepoved telesnega kaznovanja otrok, predvideva takojšnje intervencije pristojnih služb v primeru ogroženosti otrok, obvezne mediacije v sporih - zaradi koristi otroka, predvideva pa tudi prenos odločanja s centrov za socialno delo na sodno vejo oblasti.

Prepričani smo, da so argumenti, utemeljeni na spoštovanju človekovih pravic in enakopravnosti pred zakonom, prepričjivejši od okorelih in na predsodkih utemeljenih homofobnih protiargumentih, ki nasprotujejo pravicam in dolžnostim istospolnih parov, njihovih otrok in delujejo v smeri marginalizacije in spodbujajo nestrpnost in nasilje do istospolno usmerjenih oseb in njihovih otrok.

Predsednik DIH-a Andrej Habjan za MMC