Oktobra gasilci izvedejo tudi veliko praktičnih vaj, na katerih preizkusijo operativno pripravljenost gasilcev, hkrati pa občanom predstavijo usposobljenost članstva in zmogljivost gasilske tehnike. Še vedno so aktualne tudi vaje evakuacij iz objektov, v katerih je pogosto več ljudi, saj je usposabljanje evakuacije predpisano tudi z zakonom, pojasnjuje Matjaž Klarič. Foto: BoBo
Oktobra gasilci izvedejo tudi veliko praktičnih vaj, na katerih preizkusijo operativno pripravljenost gasilcev, hkrati pa občanom predstavijo usposobljenost članstva in zmogljivost gasilske tehnike. Še vedno so aktualne tudi vaje evakuacij iz objektov, v katerih je pogosto več ljudi, saj je usposabljanje evakuacije predpisano tudi z zakonom, pojasnjuje Matjaž Klarič. Foto: BoBo
Kaj storiti, če zagori
Kaj storiti, če zagori? Foto: Gasilska zveza Slovenije
gasilci
Na GZS-ju navajajo, da so pogosto požari povezani s kuhanjem hrane, s kajenjem in uporabo odprtega ognja ter z drugimi razvadami. Prav tako so pogost vzrok okvare na električnih napravah (še posebej grelnih) in inštalacijah. Foto: Urban Grčar
poplave 2010
Gasilska organizacija je pomemben nosilec nalog, ne le na področju gašenja in reševanja v primeru požarov, ampak tudi na področju zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Gasilci so na pomoč priskočili tudi ob poplavah septembra 2010, ko je na intervenciji reševanja in odpravljanja posledic sodelovalo več kot 20.000 gasilcev. Foto: BoBo
gasilci
Prostovoljno gasilstvo ima na Slovenskem že 140-letno tradicijo. Foto: BoBo

Oktober odšteva zadnje dni in izteka se tudi mesec požarne varnosti. "Gasilci smo na področju požarnovarnostne preventive aktivni skozi vse leto, oktobra pa te aktivnosti še okrepimo," je za MMC pojasnil poveljnik Gasilske zveze Slovenija (GZS) Matjaž Klarič.

"Pred leti smo predvsem gasilci bili tisti, ki smo oktobra želeli občane še posebej opozoriti na pomen požarne preventive in varnega življenja. Trudili smo se, da bi požarnovarnostna kultura dosegla sleherno gospodinjstvo in se dotaknila vseh generacij ljudi," še dodaja Klarič.

Tako so obiskovali vrtce, v osnovnih šolah so se trudili, da bi šolarje že v mladih letih pripravili na varno življenje, z različnimi preventivnimi akcijami so obiskali ljudi v njihovih domovih, na delovnih mestih in v drugih različnih objektih, namenjenih večjemu številu ljudi. Akciji so se postopno pridružile tudi druge organizacije, tako v zadnjih letih pri aktivnostih meseca varstva pred požari na GZS-ju sodelujejo z Upravo RS za zaščito in reševanje in Združenjem za požarno varnost, k posameznim akcijam pa glede na program pritegnejo tudi druge organizacije.

Vabljeni k ogledu spletne hiše, kjer boste našli opozorila na nevarnosti in napotke, kako lahko preprečite požar.

Statistika požarov ...
V Sloveniji je letno od 4.500 do 5.500 požarov. Število požarov je predvsem odvisno od sušnosti leta in porasta števila požarov v naravnem okolju. Tako je bilo v najbolj sušnih letih v naravi celo več kot 2.000 požarov, leta 2006 celo prek 2.800 požarov. Na objektih pa je letno do 2.000 požarov in je številka v rahlem porastu. Največ požarov na objektih je v času kurilne sezone. Tako prevladujejo po požarih meseci od januarja do aprila in od oktobra do decembra, ko je mesečno povprečno do 200 požarov. V poletnih mesecih pa se število požarov na objektih zniža na približno 100 požarov mesečno.

Za večjo požarno varnost lahko zelo veliko naredimo sami. Predvsem se moramo zavedati, da lahko zagori tudi pri nas in ne le pri sosedu. Zato moramo ves čas budno spremljati požarno varnost v svojem domu.

Nepogrešljivi del - prostovoljni gasilci
Slovensko gasilstvo temelji na prostovoljnem gasilstvu, saj so le v večjih mestih ustanovljene poklicne gasilske enote. Danes se več kot 120 gasilskih zvez združuje v Gasilsko zvezo Slovenije, kar pomeni, da je vključenih več kot 1.400 prostovoljnih gasilskih društev, v katerih deluje več kot 130.000 članov, od tega kar 25 odstotkov mladih in 23 odstotkov članic. Najpomembnejši podatek pa je, da je v operativne enote gasilskih društev razporejenih kar 47.000 operativnih gasilcev - usposobljenih za reševanje v primeru požarov in drugih nesreč, pojasnjujejo na GZS-ju.

V večjih mestih pa deluje 13 poklicnih gasilskih enot, v katerih je okrog 550 poklicnih gasilcev. Ti skupaj s prostovoljnimi gasilskimi enotami opravljajo javno gasilsko službo.

Zaradi dolge in tople jeseni se prav te dni začenja kurilna sezona, zato na GZS-ju še posebej opozarjajo, da se morajo vse kurilne in dimovodne naprave pred začetkom kurjenja dobro pregledati in očistiti, saj so najpogostejši vzroki požarov povezani prav s kurilnimi napravami in dimniki.

Zaradi recesije tudi večje število nesreč
Pri svojem delu se gasilci srečujejo predvsem s problemom ureditve statusa gasilca, ki se navezuje s problematiko odsotnosti gasilca z dela. Sprejet je bil zakon, ki to odsotnost ureja, pri tem velik poudarek daje povračilu delodajalcu - refundacijo odsotnosti gasilca z dela in plačilu tridesetdnevnega bolniškega dopusta, ki bi ga sicer moral delodajalec sam pokriti v primeru bolniškega izostanka z dela gasilca, ki se je poškodoval na intervenciji.
"Zakon pa ureja in sofinancira tudi enotno izvajanje zdravstvenih pregledov za gasilce. Z obema dokumentoma se je začel urejati status gasilca, za uspešno in nemoteno delo gasilcev pa bo potrebno še veliko vlaganja v našo organizacijo," dodaja Klarič.

Kot najbolj pereč problem pa na GZS-ju navajajo recesijo in posledično poskuse zniževanja sredstev, namenjenih zaščiti in reševanju, v katerih so poleg drugih prostovoljnih organizacij (Gorske reševalne zveze, Kinološke zveze, Zveze vodnikov reševalnih psov, Jamarske zveze Slovenije in drugih) tudi gasilci.

"Z načrtovanim ukrepom bi na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami privarčevali samo milijon ali dva, ki pa zelo malo pomeni v primerjavi s posledicami zmanjšanja operativne sposobnosti gasilskih enot, ki bo vplivala na neposredno na uspešnost intervencij in s tem tudi na varnost človeških življenj in imetja," izpostavljajo in dodajajo, da je znano, da vzporedno z recesijo narašča tudi število nesreč in požarov, ki so posledica neprimernega varčevanja na področju varnosti, zato je "toliko bolj pomembno, da imamo ustrezno močno in operativno sposobno gasilsko službo".