Civilna iniciativa za družino in pravice otrok poziva k umiku družinskega zakonika iz obravnave. Foto: EPA
Civilna iniciativa za družino in pravice otrok poziva k umiku družinskega zakonika iz obravnave. Foto: EPA

Civilna iniciativa za družino in pravice otrok predlaga, naj državni zbor predlog družinskega zakonika umakne iz obravnave.
Omenjena iniciativa odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide predlaga, naj na seji 6. aprila družinski zakonik, ki omogoča posvojitve otrok v istospolno zvezo, jemlje otroku temeljno naravno pravico do mame in očeta ter izenačuje zakonsko zvezo in istospolno zvezo, umakne iz parlamentarnega postopka oz. to predlaga državnemu zboru.

Iniciativa med drugim piše, da je zakon pravno izredno slabo pripravljen, kar je na 54 straneh pripomb zapisala zakonodajnopravna služba državnega zbora, ki ugotavlja, da je nesprejemljivih okoli 45 % vseh členov predlaganega zakonika, pri čemer so bila med drugim ugotovljena številna neskladja z ustavo, drugimi zakoni ter znotraj samega zakonika.

Civilna iniciativa tudi poziva Andrejo Črnak Meglič (SD), predsednico odbora, naj omogoči udeležbo na seji predstavnikom institucij in posameznikom, katerih delo je neposredno povezano z vsebino obravnavanih vprašanj, kot je določeno v drugem odstavku 51. člena poslovnika DZ-ja.