Očitki letijo najprej na centre za socialno delo (CSD), ki bi morali hitreje ukrepati.

"Pozabi motivacijo, kar otroci potrebujejo, je disciplina," je slogan v Strokovnem centru Planina. Foto: TV Slovenija, zajem zaslona

Nekatere oblike nefunkcionalnega vedenja se kažejo že v vrtcu, vzgojitelji in učitelji to prepoznajo, otroke obravnavajo strokovnjaki. Nekateri otroci ali mladostniki v desetih ali več letih zamenjajo po 30 različnih strokovnjakov, njihovo stanje pa se ne izboljša, še več, stopnjuje se, pojasnjuje dolgoletna ravnateljica Strokovnega centra Planina, Leonida Zalokar: "Je nekaj hudo narobe, ko dobimo 15-, 16-, 17-letnike v zavod, ki so popolnoma neobvladljivi. Na koncu imamo plejado mladih z osebnostnimi motnjami oziroma razvijajočimi se osebnostnimi motnjami." Pristojna ministrstva poziva, naj izvedejo revizijo sistema obravnave teh otrok pred vključitvijo v zavode.

Gre za terapevtsko neodzivne otroke, pri katerih metode motivacije, sodelovanja in spodbujanja ne delujejo. V njihovem centru se držijo načela "Screw motivation, what you need is discipline," kar bi prevedli "Pozabi na motivacijo, otroci potrebujejo disciplino". Tudi pri njih sicer najprej poskusijo z motivacijo, a pri vseh otrocih in mladostnikih to ne deluje in takrat je treba uporabiti drugo metodo: "Teh otrok si nihče ne upa zaustaviti zaradi prevladujoče doktrine in ideologije, ki v bistvu proizvaja patologijo, osebnostne motnje, psihopatijo, če hočete." V Sloveniji, pravi, je zelo razširjena ideologija, da je treba otroka spodbujati, motivirati in počakati, da bo pripravljen na sodelovanje, kar pa pri nekaterih lahko privede do resnih težav, ker se jim meje prepozno postavijo ali pa sploh ne.

Leonida Zalokar, Strokovni center Planina:
Leonida Zalokar, Strokovni center Planina: "Prevladujoča doktrina v sistemu obravnav proizvaja patologijo." Foto: TV Slovenija, zajem zaslona

Že vrsto let opozarjajo ministrstvo

Prvi, ki bi morali prepoznati, da je pomoč strokovnjakov pri otroku neučinkovita, so socialni delavci, meni Leonida Zalokar. A kaj ko so ti kadrovsko podhranjeni. Kot smo pred kratkim poročali, na nekaterih centrih za socialno delo družinam v stiski svetujejo pravniki, ker strokovnih delavcev več ni. Tudi na Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije ugotavljajo, da primanjkuje programov za otroke, ki imajo težke motnje v vedenju in čustvovanju, pravi sekretarka Tatjana Milavec: "Že vrsto let opozarjamo pristojno ministrstvo na stanje na terenu. Vedno več je otrok, ki imajo težave v duševnem zdravju, pa čakajo na obravnavo tudi leto dni."

Na ministrstvu za izobraževanje, kjer so pristojni za vzgojne zavode, po novem strokovne centre, so se v septembru sešli z ravnatelji centrov, zdaj pa zadevo obravnavajo skupaj z drugimi ministrstvi, so povedali.

Na ministrstvu za delo, kamor spadajo centri za socialno delo, so odgovorili, da so s problematiko seznanjeni, da na CSD-jih primanjkuje strokovnega kadra, da načrtujejo boljše nagrajevanje socialnih delavcev in noveliranje nekaterih zakonov. Pravijo, da so socialni delavci na letni ravni deležni številnih kakovostnih izobraževanj in da tudi oni, s pomočjo Socialne zbornice Slovenije, organizirajo izobraževanja.

S Socialne zbornice Slovenije pa kljub več pozivom odgovora nismo dobili.

Tatjana Milavec, Skupnost CSD Slovenije:
Tatjana Milavec, Skupnost CSD Slovenije: "Že vrsto let opozarjamo ministrstvo." Foto: TV Slovenija, zajem zaslona
Vse več neustreznih obravnav mladostnikov