Še slab mesec in pol nas loči do predčasnih volitev. Foto: MMC RTV SLO
Še slab mesec in pol nas loči do predčasnih volitev. Foto: MMC RTV SLO
Pravila RTV-ja pred volitvami

Pravila in navodila za volilno kampanjo je RTV Slovenija pripravila v skladu z Zakonom o RTV Slovenija, Zakonom o volilni in referendumski kampanji ter Odlokom o razpustitvi Državnega zbora RS in o razpisu predčasnih volitev v Državni zbor RS.

Pravila in navodila si lahko preberete tudi na teletekstu na strani 281 in 282.

Povzetek pravil in navodil bo javno predstavljen v radijskih in televizijskih programih RTV Slovenija, v celoti pa so objavljena tudi na spletni strani RTV Slovenija.


Predvolilna kampanja za predčasne volitve v Državni zbor Republike Slovenije se bo na RTV Slovenija začela 14. novembra in bo trajala do vključno 2. decembra 2011. Že od začetka uradne volilne kampanje, to je od 4. novembra naprej, pa bo omogočeno tudi oglaševanje v naših programih. Pravila za oglaševanje v programih RTV Slovenija v času volilne kampanje so prav tako objavljena na spletni strani RTV Slovenija.
Pravila RTV-ja pred volitvami