Ocenili so, da analiza nakazuje tudi nevzdržnost dolga na dolgi rok.

V EU-ju je v času nedavnih kriz veljala odstopna klavzula, ki je dovoljevala odstopanja od proračunskih pravil. A izjemne okoliščine so prenehale veljati z začetkom letošnjega leta, kar sta Evropska komisija in fiskalni svet ugotovila že v prvi polovici lanskega leta. Prihodnje leto bodo začela veljati nova pravila, zato sta vladni okvir za pripravo proračunov in programa stabilnosti prehodne narave. "Kljub temu dokumenta izkazujeta pomanjkanje srednjeročne fiskalne strategije," je fiskalni svet zapisal v oceni proračunskih dokumentov za obdobje 2025–2027.

Prehodna narava proračunskih dokumentov po mnenju sveta ne upravičuje njihovih pomanjkljivosti. "Dokumenti predstavljajo zamujeno priložnost za postavitev ustreznega ogrodja srednjeročnega proračunskega načrta ob skorajšnji uveljavitvi novih fiskalnih pravil. Posledično bo priprava prvega srednjeročnega fiskalno-strukturnega načrta v okviru novega sistema fiskalnih pravil v EU-ju jeseni letos predstavljala velik izziv," je ocenil fiskalni svet.

Primanjkljaj sektorja država naj bi se po letošnjem povečanju na okoli dva odstotka BDP-ja do leta 2027 ohranjal na podobni ravni, kljub napovedanim ugodnim makroekonomskim razmeram. "Ključni razlog za povečanje je vnovič načrtovana rekordno visoka investicijska aktivnost, ki je po naši oceni znova precenjena," so poudarili in dodali, da bodo investicijski načrti zaradi omejitev na strani administracije in absorpcijskih zmogljivosti gospodarstva v predvidenem obsegu težko izvedljivi brez izgube učinkovitosti in da zato povečujejo možnost neustrezne alokacije sredstev.

Ocenjevanje izpolnjevanja fiskalnih pravil na osnovi predloženih proračunskih dokumentov zaradi prehoda v prenovljen sistem ekonomskega upravljanja EU-ja po navedbah sveta ni izvedljivo. "Zaradi pomanjkljivih informacij v dokumentih je onemogočena tudi celovita indikativna kvantitativna ocena. Fiskalna politika je letos naravnana izrazito ekspanzivno, saj se bo strukturni položaj občutno poslabšal. Ta ugotovitev bi ostala enaka tudi v primeru upoštevanja bolj realistične ravni investicijske porabe od navedene v projekcijah," so opozorili.

Neustreznost predstavljene poti fiskalne politike po mnenju sveta nakazujejo tudi njihove ocene glede zahtevanega strukturnega prilagajanja po novih pravilih EU-ja. Analiza vzdržnosti dolga, pripravljena v skladu z veljavno v prenovljenem sistemu ekonomskega upravljanja v EU-ju, ob tem kaže, da ob upoštevanju dolgoročnih tveganj in odsotnosti ukrepanja ni zagotovljena njegova vzdržnost na dolgi rok, so izpostavili.

Srednjeročno proračunsko načrtovanje po njihovem ostaja pomanjkljivo z vidika verodostojnosti, strateškega pristopa in ambicioznosti pri zasledovanju javnofinančne vzdržnosti. "Pomanjkljivosti se zlasti izkazujejo v programu stabilnosti. Pri izračunu strukturnih kazalnikov je po naši oceni prišlo do računske napake pri upoštevanju vpliva navedenih enkratnih ukrepov. Ustrezen izračun bi namreč pokazal strukturno poslabšanje stanja javnih financ v letošnjem letu in tudi nižjo raven najvišje dovoljene ravni izdatkov v predlogu odloka o okviru," so navedli.

Dokument po njihovih navedbah v nasprotju s preteklo prakso ne vsebuje celovitih informacij o interventnih ukrepih in predvideni dinamiki prihodkov od EU-sredstev. "Slednja bodo temeljno določala gibanje neto izdatkov, osrednjega kazalnika novega sistema ekonomskega upravljanja v EU-ju," so opozorili in navedli še, da je v dokumentu mogoče zaznati tudi nenavadno prilagajanje nekaterih spremenljivk, ki določajo dinamiko javnega dolga.