Props je na srečanju poudaril pomen medsebojnega sodelovanja. Na srečanju se je načelnikom predstavil tudi novi vodja službe za upravne enote Mirko Stopar, ki je spregovoril o izzivih v letošnjem letu.

"Če nam uspe ljudi, s katerimi delamo, pritegniti, so izzivi, ki se zdijo še tako težki in neizvedljivi, s skupnimi močmi rešljivi," je dejal Props po navedbah ministrstva. Poudaril je izjemen pomen upravnih enot, ki so prvi stik državljanov in pravnih oseb z državo. Načelniki po navedbah ministrstva tudi v "turbulentnih časih" v okviru danih možnosti zagotavljajo nemoteno delovanje upravnih enot na kadrovskem, finančnem in organizacijskem področju.

Novi vodja službe za upravne enote Mirko Stopar je izrazil željo po konstruktivnem sodelovanju tako z načelniki kot tudi drugimi zaposlenimi ter napovedal nadaljevanje rednih regijskih delovnih srečanj na terenu.

Poudaril je, da bo ministrstvo izzive, ki se nanašajo na starostno strukturo zaposlenih na upravni enoti in kadrovske okrepitve, reševalo sistemsko, na podlagi podatkov. Stopar se je dotaknil tudi odprave administrativnih bremen, optimizacije in standardizacije procesov ter odpravo anomalij, ki jih načrtuje za letošnje leto.

V nadaljevanju so predstavniki ministrstva za digitalno preobrazbo predstavili sistem za poslovno analitiko Skrinja 2.0, ki po trditvah ministrstva omogoča transparentno, poenoteno in učinkovito obdelavo ter uporabo podatkov državne uprave, ki so v različnih podatkovnih zbirkah.

Vodstvo ministrstva je načelnike seznanilo tudi s potekom pogajanj glede prenove plačnega sistema in odprave nesorazmerij v osnovnih plačah. Stopar je spomnil, da so krovna pogajanja med reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in vladno pogajalsko skupino potekala na začetku tega tedna, nadaljujejo pa se tudi v ponedeljek. Istočasno potekajo tudi tako imenovana stebrna pogajanja.

Predstavniki ministrstva so v zaključnem delu srečanja prisluhnili vprašanjem in izzivom, s katerimi se spopadajo načelnice in načelniki, predvsem na področju zaposlovanja in velikega pripada upravnih zadev, zato je diskusija tekla tudi o predlogih za pospešitev in poenostavitev upravnih postopkov ter rešitvah na področju zaposlovanja.