Računsko sodišče je ugotovilo, da je stranka SLS v vseh pomembnih pogledih v letu 2022 poslovala skladno z zakonom o političnih strankah in zakonom o volilni in referendumski kampanji, zato je izreklo pozitivno mnenje. Pozitivno mnenje je sodišče lani izreklo tudi NSi-ju in Levici, poslovanje SD, Svobode in SDS pa bo še preverilo.

Cilj revizije stranke SLS je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja stranke v letu 2022, so na Računskem sodišču zapisali v revizijskem poročilu. Po zakonu o političnih strankah so namreč v štirih letih od državnozborskih in lokalnih volitev dolžni opraviti revizijo pri političnih strankah, ki so prejele ali so bile upravičene do sredstev iz državnega proračuna oziroma proračuna lokalne skupnosti v višini najmanj 100.000 evrov na leto.

Računsko sodišče je preverjalo prihodke in odhodke stranke SLS, povečanje in zmanjšanje premoženja ter posojila in druge obveznosti stranke. Stranka je za leto 2022 izkazala presežek odhodkov nad prihodki za 138.676 evrov. Imela je namreč prihodke v znesku 421.900 evrov. Več kot polovico prihodkov, torej 58 odstotkov, je pridobila iz proračunov lokalnih skupnosti. Fizične osebe so prispevale 18,4 odstotka prihodkov, državni proračun pa 15,1 odstotka.

SLS je za leto 2022 izkazal odhodke v znesku 560.576 evrov. Največ, to je 63 odstotkov, je porabila za redno poslovanje, preostanek pa za volilno kampanjo.

Pri preverjanju skladnosti povečanja in zmanjšanja premoženja stranke SLS Računsko sodišče ni ugotovilo nepravilnosti, posojil pa stranka za leto 2022 v letnem poročilu ni izkazala. Na Računskem sodišču so ugotovili, da stranka SLS še ni odplačala preostanka posojila v znesku 160 evrov pri posojilu, ki ga je leta 2011 sklenila s fizično osebo. V SLS-u so po tej ugotovitvi preostanek posojila sicer odplačali.

Računsko sodišče je lani revidiralo pravilnosti poslovanja strank NSi in Levice v letu 2022. Decembra je sodišče izdalo pozitivno mnenje v obeh primerih, pri NSi-ju pa so še ugotovili, da je stranka zbrala 4155 evra v nasprotju z zakonom o političnih strankah. V NSi-ju so po tej ugotovitvi znesek nakazali v humanitarne namene, kot določa zakon, je razvidno iz revizijskega poročila poslovanja NSi-ja.

Računsko sodišče bo v nadaljevanju preverilo še poslovanje strank SD, Svobode in SDS.