Kot je razvidno iz poročila, je zavod leto sklenil s 76,3 milijona evrov primanjkljaja.

Financiranje razkoraka med prihodki od prispevkov in odhodki so že tretje leto zapored zagotovili s proračunskimi sredstvi, z najvišjim zneskom doslej, ter z lastnimi viri ZZZS-ja iz naslova presežkov iz preteklih let.

Zdravstvena zavarovalnica je v strukturi odhodkov lani dve tretjini sredstev namenila za zdravstvene storitve pacientov, skoraj 15 odstotkov za zdravila, medicinske pripomočke in cepiva, nekaj manj kot 14 odstotkov za denarne dajatve in povračila, slaba dva odstotka pa za mednarodno zdravstveno zavarovanje in zdravljenje v tujini.

Kot so sporočili iz ZZZS-ja, so lani sprejeti finančni ukrepi spodbudili večjo realizacijo programov zdravstvenih storitev, saj je bila ta v večini dejavnosti višja od načrtovane, hkrati pa nižja od pričakovane.

Ob tem še ugotavljajo, da z interventnim zakonom ni bil dosežen cilj skrajšanja čakalnih dob in zmanjšanja števila čakajočih, ki čakajo nedopustno dolgo.

Za boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev so sicer predvideli tudi nekatere nujne širitve programov na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti, nerešeno sistemsko vprašanje pa ostajajo vedno večje potrebe zavarovanih oseb na eni strani in pomanjkanje kadra na drugi.

Je pa ZZZS po njihovem lani dosegel tudi nekatere spodbudne razvojne rezultate, med katerimi omenjajo tudi sistemske spremembe z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, uvedbo obveznega zdravstvenega prispevka in izvedbo prvih večjih aktivnosti na področju obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo.

Z izvajanjem obveznega zdravstvenega zavarovanja so lani zavarovancem omogočili več kot 54,6 milijona različnih dogodkov, med drugim je bilo predpisanih več kot 19,5 milijona receptov za zdravila za izdajo 40,6 milijona pakiranj v lekarnah, v osnovni zdravstveni dejavnosti je bilo opravljenih 19 milijonov obravnav, v specialističnih ambulantah 7,3 milijona, v zobozdravstveni dejavnosti pa 2,8 milijona obravnav.

Ob tem so lani izdali več kot pol milijona naročilnic za medicinske pripomočke, v bolnišnično obravnavo pa so sprejeli skoraj 400.000 pacientov. Med drugim so slovenskim zavarovanim osebam lani izdali 642.738 evropskih kartic zdravstvenega zavarovanja.

Letno poročilo ZZZS-ja bodo obravnavali še na skupščini zavarovalnice.