V upravi ostaja Petra Mezgec, so danes sporočili iz Vzajemne. Novoimenovana predsednik in članica uprave bosta zamenjala trenutnega predsednika uprave Aleša Mikelna in trenutnega člana uprave Nevena Cvitanovića, ki se jima 1. marca konča mandat.

"Z veseljem sprejemam izziv vodenja Vzajemne. Iskreno verjamem, da bomo na trdnih in zdravih temeljih lahko v naslednjem obdobju nadaljevali dobro delo," je po navedbah Vzajemne dejal Šenk in dodal, da zavarovalnica tudi po spremembi obsega poslovanja, ki se je z januarjem zaradi prenehanja izvajanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja zmanjšalo, ohranja stabilnost in visoko kapitalsko ustreznost.

Njegov cilj je, da Vzajemna ostane prva izbira na trgu med ponudnicami dodatnih zdravstvenih zavarovanj. "Verjamem, da bomo to lahko dosegli, saj konkurenčnost svojih zavarovalnih produktov dopolnjujemo z odličnimi asistenčnimi storitvami, kar našim zavarovancem zagotavlja izvrstno izkušnjo in občutek varnosti," je dodal.

Šenk je član nadzornega sveta SID banke, v preteklosti je bil med drugim član uprave zavarovalnice Adriatic Slovenica ter član uprave in pozneje svetovalec uprave zavarovalnice Generali.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je z letom 2024 nadomestil novi obvezni zdravstveni prispevek. Ob tem se mora zavarovalnica Vzajemna, ki je 93 odstotkov prometa ustvarila od dopolnilnega zavarovanja, v skladu z zakonom o njenem statusnem preoblikovanju preoblikovati v delniško družbo. Po tem zakonu je z letošnjim letom prenehal mandat skupščine in članom nadzornega sveta Vzajemne, družba pa je prešla pod pristojnost strokovnega sveta AZN.

Člani strokovnega sveta AZN-ja – direktor AZN-ja Gorazd Čibej ter Mojca Majič, Andrej Zupančič, Aleksandar Volaš in Peter Papež – so postali člani nadzornega sveta Vzajemne.

Vzajemna bo ob preoblikovanju Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) vrnila njegov vložek ob ustanovitvi bodisi v denarju bodisi v delnicah. Približno 800.000 zavarovancem pa se bodo izplačali njihovi deleži oz. bodo dobili delnice preoblikovane družbe.

Vzajemna pod vodstvom Mikelna je konec lanskega leta na ustavno sodišče vložila pobudo za presojo ustavnosti zakona o njenem statusnem preoblikovanju ter predlog za začasno zadržanje izvajanja zakona z določitvijo načina izvršitve. V Vzajemni so trdili, da zakon protiustavno posega v lastninsko pravico članic in članov Vzajemne ter v svobodno gospodarsko pobudo same družbe.