Prav tako je na današnji seji imenovala predstavnike ustanovitelja v svete več javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov, so po seji sporočili iz urada za komuniciranje.

Kostrevc, sicer dosedanji vršilec dolžnosti, je na položaj generalnega direktorja imenovan za mandatno dobo pet let, in sicer od 15. aprila do 14. aprila 2029 z možnostjo ponovnega imenovanja.

Vlada je v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Konservatorij za glasbo in balet Maribor za mandatno dobo štirih let, in sicer od ustanovne seje sveta zavoda, kot predstavnika ustanovitelja imenovala Manjo Kelbič in Borisa Bobka.

V svet zavoda Gimnazija Ormož je vlada od 12. aprila do 27. marca 2027 imenovala Marijo Klemenčič in Nino Miličić. Za preostanek mandata sveta Srednje šole Slovenska Bistrica je od 12. aprila do 23. januarja 2028 vlada kot predstavnika ustanovitelja imenovala Alena Brkića in Petra Cvahteta.

Od 12. aprila do 18. oktobra 2027 je vlada v svet zavoda Šolski center Šentjur kot predstavnika ustanovitelja imenovala Branko Kovačič in Mateja Bračka, od 12. aprila do 28. februarja 2028 pa je v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Biotehniški izobraževalni center Ljubljana kot predstavnika ustanovitelja imenovala Frido Urbančič in Blaža Kovača.