Z njim namerava naloge s področja verske svobode iz ministrstva za kulturo prenesti na vladno službo, pristojno za verske skupnosti, področje informacijske družbe in elektronskih komunikacij pa z ministrstva za javno upravo na službo za digitalno preobrazbo.

Kot so po dopisni seji sporočili iz vladnega urada za komuniciranje, so spremembe zakona potrebne zaradi narave nalog s področja verske svobode kot ene temeljnih z ustavo zagotovljenih človekovih pravic, ki jim bo zaradi njenega nadaljnjega udejanjanja treba zagotoviti večjo samostojnost.

Predlog zakona s ciljem učinkovitejšega izvajanja nalog ministrstev ter boljše operativnosti in uspešnejšega izvajanja nalog vlade ureja tudi prenos področja informacijske družbe in elektronskih komunikacij iz pristojnosti ministrstva za javno upravo na vladno službo za digitalno preobrazbo.

Zaradi predlagane spremembe bo izvajanje nalog na tem področju učinkovitejše in bolj transparentno, menijo na vladi in dodajajo, da področje informacijske družbe in elektronskih komunikacij zavzema pomembno mesto v razvoju države.

Ker gre za področje, ki je vsebinsko izrazito horizontalne narave, je zaradi učinkovitega izvajanja nalog primerneje, da se te izvajajo v okviru samostojne službe, ki je uvrščena neposredno pod vlado, so še dodali.