Sedanja ureditev namreč italijanščino in madžarščino obravnava kot tuja jezika, čeprav sta ob slovenščini uradna jezika na območjih, kjer živita avtohtoni narodni skupnosti.

Kot so sporočili pri Zagovorniku, je ustrezno spoštovanje italijanskega in madžarskega jezika kot uradnih jezikov tudi na simbolni ravni odraz spoštovanja dostojanstva pripadnikov obeh narodnih skupnosti in upoštevanja zakonsko zapovedane enake obravnave.

Zagovornik tako ministrstvu priporoča, naj s spremembo zakonodaje poskrbi, da se vsi uradni jeziki v Sloveniji uporabljajo na enakovreden način. Poskrbi naj tudi, da bosta na obrazcu za tisk osebne izkaznice tistih, ki živijo na območjih italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, italijanščina in madžarščina navedeni pred angleščino.

Vsem tistim, ki bi si po takšni spremembi zakonodaje želeli pridobiti novo, ustrezno oblikovano osebno izkaznico, pa naj se omogoči, da si to lahko uredijo brezplačno.

"Uradna jezika sta v Sloveniji na območjih, kjer živita avtohtoni italijanska in madžarska narodna skupnost, poleg slovenščine tudi italijanščina in madžarščina, ne pa angleščina. To naj se izrazi tudi na osebnih dokumentih pripadnikov teh narodnih skupnosti. Naredimo vse, da bodo pripadniki narodnostnih manjšin pri nas ustrezno obravnavni, in isto zahtevajmo za pripadnike slovenske narodne skupnosti v Italiji in Avstriji," so v sporočilu za javnost povzeli besede zagovornika Mihe Lobnika.