Pravosodni minister Marjan Dikaučič. Foto: BoBo
Pravosodni minister Marjan Dikaučič. Foto: BoBo

Minister za pravosodje Marjan Dikaučič, ki je v ponedeljek na spoznavnem obisku gostil predsednika Komisije za preprečevanje korupcije Roberta Šumija, je gosta seznanil s pripravo zakona o varstvu prijaviteljev kršitev prava. Zakon, ki bo celovito urejal zaščito žvižgačev, je trenutno v fazi interne priprave, po oceni ministra pa bo za strokovno in medresorsko obravnavo predvidoma pripravljen na začetku jeseni. Ureditev področja je sicer predvidena v evropski direktivi, katere rok za prenos v slovensko zakonodajo se izteče 17. decembra 2021.

Sorodna novica Žvižgač: "Ob pomoči centra sem se ponovno zavedel, da sem jaz tisti, ki je na pravi strani"

Transparency International Slovenia (TI Slovenia) ob tem ministra za pravosodje poziva, naj slovensko javnost seznani z načrtovano smerjo prenosa evropske direktive o zaščiti žvižgačev in s predlogi za ureditev zaščite žvižgačev v zakonu. Opozarjajo, da brez kakovostnega zakona o zaščiti žvižgačev boj proti korupciji v Sloveniji ne bo uspešen.

Na delovnem sestanku se je pravosodni minister Marjan Dikaučič sešel tudi s predsednikom Zbornice upraviteljev Slovenije Andrejem Perdanom, s katerim sta govorila o spremembi zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ki je v pripravi. Osredotočila sta se na to, kako so bile pri oblikovanju zakonodajnih rešitev upoštevane pripombe in predlogi, ki so jih v okviru strokovne razprave podali zbornica in nekateri njeni člani. Dotaknila sta se aktualnih primerov iz sodne prakse, težav, s katerimi se upravitelji srečujejo pri opravljanju svojega dela, in njihovega položaja ter vloge v razmerju do sodišča in drugih udeležencev v insolvenčnih postopkih.

Minister Dikaučič se je od svojega imenovanja na ministrsko mesto sredi junija do zdaj že sešel tudi z generalnim državnim tožilcem Dragom Šketo in predsednikom vrhovnega sodišča Damijanom Florjančičem.