Marica Uršič Zupan je nova varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija. Foto: TV Slovenija, zajem zaslona
Marica Uršič Zupan je nova varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija. Foto: TV Slovenija, zajem zaslona

Aktualni varuhinji Ilinki Todorovski se bo mandat iztekel 17. januarja. Todorovski se je potegovala tudi za nov petletni mandat. Na glasovanju je prejela 12 glasov, medtem ko so programski svetniki Marici Uršič Zupan namenili 14 glasov. Prisotnih je bilo 27 svetnikov, Uršič Zupan je prejela potrebno večino.

Podatki o glasovanju

V priponki so na voljo podatki o ponedeljkovem glasovanju.

Uršič Zupan stavi na svojo neobremenjenost z RTV Slovenija, saj ne prihaja iz tega javnega zavoda. Tako bo, kot ocenjuje sama, lažje postavila v bistvo svojega delovanja profesionalnost in najvišje etične standarde. V svojem programu dela je poudarila neodvisnost, nepristranskost, zaupnost, verodostojnost in dostopnost. Kot tri ključne stebre za delovanje varuha pa je omenila novinarsko, uredniško in produkcijsko profesionalnost, medijsko etiko in odgovorno vlogo medija v družbi.

Na razpis, ki je bil objavljen 25. oktobra, se je prijavilo šest kandidatov. Pogoje je poleg omenjenih izpolnjevala tudi Biserka Povše Tašić, ki pa je odstopila od kandidature.

Predsednik Programskega sveta RTV SLO Ciril Baškovič. Foto: BoBo
Predsednik Programskega sveta RTV SLO Ciril Baškovič. Foto: BoBo

Trije svetniki predlagali razrešitev Baškoviča

Na seji programskega sveta so naknadno na dnevni red uvrstili tudi glasovanje o nezaupnici predsedniku sveta Cirilu Baškoviču. Nekaj svetnikov je zaradi tega protestno zapustilo sejo. Nezaupnica nato ni bila izglasovana, tako da Baškovič ostaja predsednik.

Za nezaupnico je glasovalo 14 svetnikov, šest jih je bilo proti, eden pa ni glasoval. Nezaupnica bi bila izglasovana, če bi jo podprlo 15 svetnikov, torej večina izmed 29 članov sveta.

Baškovičevo razrešitev so predlagali trije svetniki – Slavko Kmetič, Alenka Gotar in Borut Bajželj. Menili so, da sej ne vodi tako, da bi bila spodbujena konstruktivna razprava. Kot predsednik sveta je v zadnjem času storil tudi več poslovniških napak, ki slabijo delovanje sveta in njegov ugled v javnosti, je med drugim dejal Kmetič.

Ker pa se je seja sveta začela že pred tednom dni, ko so tudi že potrdili dnevni red, se je svet za nasvet za rešitev iz zagate najprej obrnil na pravno službo javnega zavoda. Ta je predlagala, da svet glasuje o razširitvi dnevnega reda, svet pa je predlogu sledil in tudi izglasoval uvrstitev točke na dnevni red.

Baškovič je vse očitke sicer zavrnil. Tako je spomnil, da se je vedno zavzemal za pluralno razpravo. Na očitek, da je poleti sklical sejo v nasprotju s poslovniškimi določili, je odgovoril, da jo je takoj po prejetju opozorila prekinil. Na očitek o velikem vplivu stranke SD, ki ga je predlagala v svet, pa je dejal, da so bili v prejšnjem mandatu sveta štirje člani SD-ja, medtem ko sta zdaj samo dva. "Od kod naj bi bil tak velik vpliv SD-ja?" je vprašal. Sicer pa je zagotovil, da se sam odloča, kako bo glasoval.

Član sveta Alojz Bogataj, ki v svetu zastopa interese civilne družbe, je zatrdil, da je z Baškovičem korektno sodeloval, vendar pa sam v poslovniku vidi sistemsko napako. Glede na to, da se del članov sveta zamenja na dve leti, bi bilo po njegovem mnenju korektno, da bi glasovanje o predsedniku sveta izvedli ob vsaki menjavi dela članov, torej na dve leti.

Nova varuhinja gledalcev je Marica Uršič Zupan
Zaposleni na RTV SLO ostali brez zastopnika soupravljanja v zavodu

Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani je pred dnevi razveljavilo septembrske volitve v svet delavcev RTV Slovenija. Več kot dva tisoč zaposlenih je tako ostalo brez zastopnika soupravljanja v javnem zavodu, kar je sicer ena od njihovih ustavnopravnih pravic, opozarjajo v sindikatu novinarjev in konfederaciji sindikatov javnega sektorja.

"Svet delavcev Radiotelevizije Slovenija (RTV SLO) se je tako po dvajsetih letih neprekinjenega delovanja prisiljen organizirati na novo. Takšna odločitev sodišča je bila sprejeta ravno v času, ko so programski svetniki potrdili sporen programsko-produkcijski načrt za leto 2022 in medtem ko je vodstvo pripravilo program razreševanja presežnih delavcev, na katerega bi moral svet delavcev dati soglasje," v sporočilu za javnost opozarjata Sindikat novinarjev Slovenije in Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenija.

V dozdajšnjem postopku je svet delavcev RTV SLO z utemeljenimi razlogi zavračal soglasje k odločitvi za večje zmanjšanje števila zaposlenih, dokler od vodstva RTV SLO ne dobi vseh potrebnih pojasnil, ki jih določajo predpisi o delovnih razmerjih. Toda zdaj je iz postopka odločanja izločen, so opozorili.

Ob tem so v sindikatu novinarjev napovedali, da bodo v okviru pristojnosti in odgovornosti pri oblikovanju programa presežnih delavcev zastopali interese članic in članov sindikata ter vseh zaposlenih na RTV SLO. Hkrati bodo podprli voljo zaposlenih, da takoj začnejo postopke za volitve v svet delavcev, k podpori pri tem pa pozivajo tudi vodstvo RTV SLO, saj je organ soupravljanja tako v njihovem dolgoročnem interesu kot tudi v interesu ustanovitelja.