Brezposlenost med mladimi strmo narašča. Foto: EPA
Brezposlenost med mladimi strmo narašča. Foto: EPA

"Ignorantskemu odnosu predvsem do mladih, ki jih država sili v revščino in prekernost, je potrebno reči ne!",

Gibanje za dostojno delo in socialno družbo
Branje, Hlapci, študentje
Prihodnost mladih na trgu dela je vse bolj črna. Foto: BoBo

Gibanje za dostojno delo in socialno družbo ob 7. oktobru, svetovnem dnevu dostojnega dela, poziva slovenske politike, da začnejo spoštovati mlade, njihov položaj in njihova mnenja.

Pri tem pripominjajo, da so mladi v najtežjem položaju, njihovi predstavniki niso vabljeni k pripravi zakonov, kot so Zakon o urejanju trga dela, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ..., prav tako nimajo svojega mesta med člani Ekonomsko-socialnega sveta ter v drugih organih, kjer se odloča o njihovi usodi kot tudi o usodi celotne Slovenije.

"Ignorantskemu odnosu predvsem do mladih, ki jih država sili v revščino in prekernost, je potrebno reči ne!" pravijo aktivisti za dostojno delo in socialno družbo.

"V današnjih časih je pri zaposlovanju mladih v ospredju t. i. fleksibilnost delovne sile. Prekarizacija in izkoriščanje mlade potiska v vse večje težave oz. jim onemogoča osamosvojitev. Delež v začasnih oblikah se v Sloveniji hitro povečuje, ob tem pa tudi država v zadnjih letih sprejema napačne odločitve. Razvrednotenje znanja in dosežene izobrazbe ter dejstvo, da država ne ceni mladih, je jasno pokazano na primeru brezplačnih pripravništev, ki jih vlada uvaja kot vrsto tlake za mlade, kjer le-ti izobrazbi navkljub ter polnim delovnikom ne dobijo niti plačila, prav tako jim ne teče delovna oz. pokojninska doba," še dodajo v Gibanju za dostojno delo.

Hkrati tudi opozarjajo, da vse več javnih zavodov prekinja pogodbe s svojimi zaposlenimi in jih usmerja v t. i. »espeizacijo«, predvsem zaradi večje prožnosti pri odpuščanju. Povečuje se tudi število agencijskih delavcev, kjer poleg občasne oblike zaposlitve lep del zaslužka delavca poberejo posredniki oziroma agencije.

Vse večja brezposelnost med mladimi
Mednarodna organizacija dela (International Labour Organisation - ILO) ocenjuje, da je po vsem svetu brezposelnih okoli 200 milijonov ljudi, od tega okoli 75 milijonov mladih, starih med 15 in 24 let.

Razmere so v številnih državah še bolj zaostrene, saj imajo številni mladi slabo plačana in slabša delovna mesta. Po podatkih ILO-ja milijoni mladih živijo v revščini, saj okoli 228 milijonov mladih po svetu živi z vrednostjo dveh ameriških dolarjev na dan.

Brezposelnost med mladimi je v nekaterih državah skoraj 60-odstotna, ponekod so iz trga dela izključene cele generacije mladih. Prav tako je gospodarska kriza nesorazmerno ostro vplivala na mlade, še posebej v razvitih ekonomijah.

Število 75 milijonov brezposelnih mladih ostaja podobno kot leta 2009 ob vrhuncu krize, srednjeročne projekcije pa napovedujejo malo napredka, navaja ILO. Posebej problematične kategorije so mladi, ki so izgubili zaposlitev, in tisti, ki niso ne zaposleni ne v postopku izobraževanja. Svetovna stopnja brezposelnosti med mladimi znaša 12,7 odstotka, do konca leta 2017 naj bi se približala 13 odstotkom.

Brezposelnost med mladimi v Sloveniji nižja kot v EU-ju
Po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat je bilo avgusta v EU-ju brezposelnih skoraj 5,5 milijona mladih (mlajših od 25 let). Stopnja brezposelnosti med mladimi v EU-ju je bila 22,7 odstotka, v Sloveniji je bila po zadnjih podatkih 15,2-odstotna.

Sindikalni poziv politikom
V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) ob letošnjem dnevu dostojnega dela politike pozivajo, naj zagotovijo pogoje za dostojno delo vseh, tako z vidika plačila in pogojev dela kot oblike dela. "Dostojno delo v Sloveniji umira. Umirajo kakovostna delovna mesta, umira pomen razmer dela in umira priznavanje prispevka delavcev k razvoju podjetja," je v petek v Ljubljani dejal izvršni sekretar ZSSS-ja za pravno področje in področje delovnih razmerij Andrej Zorko.

"Ignorantskemu odnosu predvsem do mladih, ki jih država sili v revščino in prekernost, je potrebno reči ne!",

Gibanje za dostojno delo in socialno družbo