Foto:
Foto:

Učence, ki so vključeni v prvi, drugi in tretji krog uvajanja devetletne osnovne šole, so najprej pisali preizkuse znanja iz slovenščine, italijanščine ali madžarščine. Na 157 osnovnih šolah je naloge reševalo 5.535 učencev tretjega razreda, na 31 šolah pa 1.277 učencev devetega razreda.

Učence devetega razreda jutri čaka pisni preizkus iz izbranega predmeta. V torek, 11. maja, pa bodo tako učenci tretjega kot devetega razreda opravljali še pisni preizkus iz matematike.