Gozdarji tokratno epidemijo podlubnikov vidijo kot
Gozdarji tokratno epidemijo podlubnikov vidijo kot "stoletni napad". Foto: BoBo

Državni zbor bo predvidoma opravil prvo obravnavo predloga novele zakona o gozdovih. Z njo poslanska skupina SDS-a predlaga ukinitev prevoznic za prevoz posekanega lesa in gozdnih sortimentov iz gozda.
Njihova ukinitev pa je predvidena tudi v predlogu novele zakona o gozdovih, ki ga je v sredo sprejela vlada. Ta prinaša še druge rešitve za učinkovitejšo sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi podlubnikov in drugih škodljivcev, ali bolezni gozdnega drevja.

Obe noveli za ukinitev prevoznic
Oba akta predlagata ukinitev prevoznic. Glavni razlog za njihovo odpravo je potreba po hitri in učinkoviti sanaciji gozdov, ki jih je najprej poškodoval žled in nato še lubadar. Spomnimo, zaradi žleda so predpisi začasno, do konca leta 2016, zamrznili zahtevo po prevoznicah. Te bi bile z letom 2017 spet obvezne. Ukinitev prevoznic pomeni veliko administrativno razbremenitev tako za lastnike kot za Zavod za gozdove Slovenije.

"Ampak do določene mere so poskrbele za to, da je bilo kraj bistveno manj," je povedal direktor zavoda Damjan Oražem.

Ukinitev prevoznic ne pomeni manjše sledljivosti lesa, trdi Jože Jeromel, lastnik gozda in podjetja za nakup in prodajo lesa, saj je "tako ali tako v prometu treba pri sebi imeti neki dokument, ki dokazuje, od kod je izvor".

Lažje odstranjevanje okuženih dreves
Državni sekretar za gozdarstvo Marjan Podgoršek je ocenil, da SDS-ov predlog prinaša le del rešitve za hitrejšo sanacijo gozdov, medtem ko vladni predlog poleg tega opredeljuje tudi rastiščne koeficiente za določitev katastrskega dohodka in določa, da se za lastnika gozdov lahko izkaže tudi oseba, ki ni vpisana v zemljiško knjigo. "In ne nazadnje, spreminja se tudi postopek upravne izvršbe po drugi osebi, ki ga zavod za gozdove uporablja pri odstranitvi okuženih dreves s podlubniki pri neaktivnih lastnikih."

Pričakovati je, da se bo v nadaljnjem parlamentarnem postopku oblikoval skupen predlog.