Koalicija si je za prioritete do konca mandata postavila zagon gospodarstva, pametnejše črpanje evropskih sredstev, reformo javnega zdravstva in okrepitev Slovenije s trajnostno rabo naravnih virov. Foto: BoBo
Koalicija si je za prioritete do konca mandata postavila zagon gospodarstva, pametnejše črpanje evropskih sredstev, reformo javnega zdravstva in okrepitev Slovenije s trajnostno rabo naravnih virov. Foto: BoBo
Denar v zdravstvu
Glede na osnutek nove pogodbe bodo tudi letos sprejeli intervencijske ukrepe za stabilizacijo javne zdravstvene blagajne. Foto: MMC RTV SLO
Teš 6
Teš 6 bo doživel še več analiz in preverjanj, a ustavili projekta ne bodo. Foto: MMC RTV SLO/Televizija Slovenija
Manjša reorganizacija v koalicijski pogodbi

Premierka Alenka Bratušek je že po torkovem vrhu, na katerem je poslancem koalicije predstavljala osnutek, napovedala, da se področje črpanja evropskih sredstev z ministrstva za gospodarstvo seli pod njeno okrilje. Osnutek koalicijske pogodbe tako predvideva, da se bo pod vodstvom državnega sekretarja oz. sekretarke oblikovala vladna služba, pristojna za evropsko kohezijsko politiko, ki bo strateško načrtovala in koordinirala črpanje evropskih sredstev na vseh področjih.

Slovenija namreč zamuja s pripravo izvedbenih in drugih dokumentov za črpanje sredstev finančne perspektive 2014-2020, kakovost gradiv pa ne ustreza visokim razvojnim ambicijam. Zato to področje zahteva ustrezne organizacijske spremembe, pritegnitev najboljših domačih in tujih kadrov ter široko družbeno soglasje o prioritetah, v osnutku, ki ga je pridobil STA, ugotavljajo koalicijski partnerji.

Urad za mladino pod okrilje premierke
Ker so med prioritetami koalicijske pogodbe tudi mladi, se bo pod okrilje predsednice vlade predvidoma prestavil tudi urad za mladino. Vodjo urada bodo lahko predlagali mladi sami, in sicer prek organizacij, vključenih v svet za mladino, če bodo poiskali in enotno predlagali kandidata.

Intervencijski ukrepi za zdravstveno blagajno
Glede na osnutek nove pogodbe bodo tudi letos sprejeti intervencijski ukrepi za stabilizacijo javne zdravstvene blagajne. Koalicijski partnerji načrtujejo tudi reformo, ki bo jasno ločila med javnim in zasebnim zdravstvom, krepila zdravstveno varstvo na primarni ravni z nadaljevanjem uvajanja referenčnih in učnih ambulant, sistemsko povečala finančno vzdržnost sistema zdravstvenega varstva in s preventivnimi programi promovirala zdrav način življenja. Za pripravo zdravstvene reforme naj bi oblikovali reformni svet kot posvetovalni organ vlade.

UTD-ja trenutno v pogodbi ni
Čeprav naj bi bila sprva predvidena zaveza koalicije tudi proučitev, kaj bi pomenila uvedba univerzalnega temeljnega dohodka, tega v trenutni osnutek nove pogodbe o sodelovanju niso zapisali.

Položaj Darsa bi uredili s koncesijo
Na področju gospodarstva in zagona rasti si bo vlada prizadevala za razdolžitev podjetij in njihovo normalno kreditiranj. Dokončali naj bi prodajo 15 podjetij, predvidenih za privatizacijo, položaj Družbe za avtoceste v RS pa želijo urediti s koncesijo. Nadaljevanje fiskalne konsolidacije naj bi temeljilo na racionalizaciji javnega sektorja in davčni stabilizaciji, vsa sredstva iz upravljanja s slabimi terjatvami pa nameravajo nameniti poplačilu državnega dolga, nastalega ob sanaciji bank. Delovanje t. i. slabe banke naj bi podaljšali, za koliko, pa v osnutku pogodbe ni opredeljeno.

Gradnjo drugega tira na železniški progi Divača-Koper bi pospešili, začeli bi graditi plinovod Južni tok in pripravili referendum o izgradnji drugega bloka Nuklearne elektrarne Krško. Aktualna koalicija v osnutku ugotavlja še, da Slovenija potrebuje zeleni razvojni preboj. Poleg jasne gospodarske naslonitve na naravne vire želijo zmanjšati okoljske vplive in povečati vrednosti njihove uporabe, zagnati malo gradbeništvo preko energetske sanacije stavb in prepovedati privatizacijo naravnih virov, ki so javne dobrine.

Teš 6 bodo dokončali
Dokončanju projekta šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj se niso odrekli, ampak bodo le naročili neodvisno revizijo, s katero naj bi ugotovili krivce za podražitve projekta. "Vsi podatki, ki jih imamo na mizi, kažejo, da bi bila ustavitev še dražja kot zaključek," je že v torek dejala premierka Alenka Bratušek.

Prenova verskega zakona in zunanje politike
Osnutek pogodbe napoveduje tudi celovito preureditev zakona o verski svobodi, vključno s spremembo modela financiranja verskih skupnosti iz javnih sredstev. Obeta se novela zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, na področju informacijske družbe pa sprejem Nacionalne strategije kibernetske varnosti in ustanovitev Nacionalne koalicije za digitalna delovna mesta za izboljšanje digitalnih veščin prebivalstva.

Na zunanjepolitičnem področju bodo posodobili strategijo zunanje politike, ne predvidevajo pa več uvedbe kariernega diplomatskega sistema.

Dokončna različica 24. januarja
Osnutek novega sporazuma bodo partnerji zdaj začeli usklajevati po posameznih delovnih področjih, za končni datum usklajevanj pa naj bi si po neuradnih informacijah določili konec prihodnjega tedna oziroma 24. januar. Vsaka stranka bo v delovno skupino imenovala dva člana.

Manjša reorganizacija v koalicijski pogodbi