Za obrambno ministrico Andrejo Katič je bila ocena pripravljenosti vojske pričakovana. Foto: BoBo
Za obrambno ministrico Andrejo Katič je bila ocena pripravljenosti vojske pričakovana. Foto: BoBo
Načelnik generalštaba Alan Geder, ministrica Andreja Katič in vrhovni poveljnik in predsednik Borut Pahor ob predaji poročila. Foto: BoBo

Nujno je, da se vojaški poklic znova ovrednoti, tako glede statusa kot plačila. Moramo zagotoviti, da bo vojaški poklic konkurenčen in cenjen poklic v naši državi.

Borut Pahor o zapostavljenosti
Po Pahorjevem mnenju se Slovenija lahko zanese na profesionalnost in predanost vojakov in častnikov SV ne glede na nizko oceno pripravljenosti. Foto: BoBo

Poročilo o lanski pripravljenosti vojske sta slovenskemu predsedniku Borutu Pahorju izročila obrambna ministrica Andreja Katič in načelnik Generalštaba SV Alan Geder. Pahor je na novinarski konferenci po predaji dejal, da je "letošnje poročilo za odtenek boljše, vendar morajo biti ti občutki previdni".

Dejavniki, ki so vplivali na izboljšanje ocene za delovanje v miru, so povečana popolnitev z vojaško opremo in strelivom, izboljšano usposabljanje, povečan obseg vojaških vaj in pozitiven trend na področju vzdrževanja oziroma razpoložljivosti vojaške tehnike. Delno je to posledica povečanega finančnega vlaganja v SV.

Ob tem pa je izpostavil dve večji težavi, in sicer popolnjenost enot SV s kadri in ključnimi sistemi oborožitve in tehnike ter status in položaj slovenskega vojaka.

Pahor: Vojaški poklic mora biti cenjen
"Nujno je, da se vojaški poklic znova ovrednoti, tako glede statusa kot plačila. Moramo zagotoviti, da bo vojaški poklic konkurenčen in cenjen poklic v naši državi," je dejal Pahor.

Še vedno je najpomembnejši razlog za stanje pripravljenosti nizek proračunski izdatek za SV, je dejal predsednik republike in dodal, da se je padanje sicer ustavilo in lani obrnilo v pozitivno smer. Takšno gibanje naj bi se tudi nadaljevalo. A je vseeno Pahor presodil, da dinamika in obseg povečevanja proračunskih sredstev ne zadoščata za bistveno izboljšanje pripravljenosti SV.

Profesionalnost SV ni vprašljiva
Po Pahorjevem mnenju se Slovenija lahko zanese na profesionalnost in predanost vojakov in častnikov SV ne glede na nizko oceno pripravljenosti. Kljub nižji kadrovski popolnitvi je SV številčneje angažirana za zagotavljanje miru in stabilnosti v mednarodnem okolju. Z okoli petimi odstotki stalne sestave je v letu 2017 delovala v 12 mirovnih operacijah in misijah.

"Ponovno je pokazala svoj humani obraz pri ujmi v lanskem letu. Še vedno zagotavlja podporo pri varovanju naše južne meje. Še bolj je bila angažirana pri reševanju življenj. Samo s helikopterji je bilo opravljenih petina več reševalnih akcij kot v letu prej," je poudaril.

Dotaknil se je tudi negativne ocene preverjanja bataljonske bojne skupine 72. brigade, ki je pred kratkim odmevala v javnosti. Slabi izkazi preverjanja bojne sposobnosti prispevajo k nezadostni oceni vojske za delovanje v vojni, je dejal.

Pričakovana ocena in načrt izboljšanja
Pahor od Gederja pričakuje, da bo do novega sklica DZ pripravil konkreten načrt izboljšanja pripravljenosti, skupaj z natančno oceno potrebnih virov in tveganj, predvsem pa njegov predlog obsega in strukture SV do leta 2030.

Za ministrico Katičevo je bila takšna ocena pripravljenosti SV pričakovana. Veseli jo, da se je ocena za delovanje v miru izboljšala, medtem ko se ocena za delovanje v vojni v tako kratkem času z omejenimi kadrovskimi in finančnimi viri še ni mogla izboljšati.

Spomnila je na ukrepe, ki jih je ministrstvo izvajalo lani. Tako je za SV namenilo več sredstev in zagotovilo stabilno financiranje, a za dosego ciljev bo potrebnih še več sredstev, je dodala. Ob tem je opozorila, da so vsi predvideni ukrepi izvedljivi le ob sodelovanju vseh deležnikov. Njihovo uresničevanje namreč zahteva medresorsko sodelovanje, sodelovanje vseh sistemov nacionalne varnosti, pa tudi DZ-ja. Ob tem je izrazila obžalovanje, da predlogoma zakonov o obrambi in o službi v SV ni uspelo pridobiti zadostne podpore.

Prihodnja vlada bo tako morala pripraviti učinkovite ukrepe za boljše sodelovanje podsistemov. "To je zelo občutljiv sistem, ki ne dopušča politične preračunljivosti in tekmovalnosti, ki smo jima žal prepogosto priča, temveč zahteva sodelovanje vseh deležnikov v korist nacionalne varnosti," je še poudarila ministrica.

Geder: SV potrebuje izdatnejša finančna sredstva
Po Gederjevih besedah pa se je lani zaustavilo padanje proračuna za SV, kar je pozitivno vplivalo na njeno kredibilnost v mednarodnem okolju, ni pa bistveno vplivalo k dvigu stopnje pripravljenost SV v vojni. "Brez kadrovske popolnitve in razvoja ter izgradnje zmogljivosti, s katerimi bi povečali ognjeno moč, je pripravljenost SV ostala nespremenjena," je dejal.

Opozoril je, da bodo rezultati modernizacije pri oceni pripravljenosti vidni takrat, ko bo SV lahko zgradil celotne sklope zmogljivosti, ne pa le posameznih delov. "S tem imam v mislih potrebo po znatnejših finančnih zagotovitvah, s katerimi bo omogočena gradnja dveh srednjih bataljonskih bojnih skupin," je dodal Geder.

Da bi SV lahko zagotavljal nacionalno vojaško obrambo, potrebuje izdatnejša finančna sredstva, saj bodo le tako zagotovili ustrezno opremo, ki omogoča tudi izpolnjevanje mednarodnih zavez. "Na ta način in ob ustreznem vrednotenju vojaškega poklica bomo v SV lahko zgradili profesionalni in bojni karakter," je sklenil načelnik.

Nujno je, da se vojaški poklic znova ovrednoti, tako glede statusa kot plačila. Moramo zagotoviti, da bo vojaški poklic konkurenčen in cenjen poklic v naši državi.

Borut Pahor o zapostavljenosti
Vojska pripravljena le za delovanje v času miru
Vojska pripravljena le za delovanje v času miru