Foto: BoBo
Foto: BoBo

Generalni direktor Radiotelevizije Slovenija Igor Kadunc je po glasovanju izrazil zadovoljstvo, da so svetniki prižgali zeleno luč Programsko-produkcijskemu načrtu. Obenem je izrazil upanje, da bodo nadzorniki na seji v sredo kljub odklonilnemu stališču svetnikov potrdili finančni načrt. Če pa se to ne bi zgodilo, bo RTV Slovenija leto 2020 začel z začasnim financiranjem po dvanajstinah.

Predsednik programskega sveta Ciril Baškovič je pred glasovanjem opozoril, da v nasprotju s finančnim načrtom zakon in statut RTV Slovenija ne opredeljujeta tega, kaj bi pomenilo, če bi zavod vstopil v prihodnje leto brez sprejetega PPN-ja. Po njegovih besedah se RTV Slovenija v takem primeru ne bi znašel v nezakonitem, vsekakor pa v 'brezzakonitem' položaju.

V svetniški razpravi je bilo večkrat slišati pomislek, ali je Programsko-produkcijski načrt za leto 2020 usklajen s finančnimi zmožnostmi zavoda. Nekateri svetniki so v zvezi s tem izrazili skrb, ali bo RTV Slovenija sploh finančno preživela leto 2021, če vlada v prihodnjem letu ne bo zagotovila stabilnega financiranja zavoda. Spet drugi pa so PPN ocenili kot premalo ambiciozen.

Kadunc je v odgovoru na pomisleke zagotovil, da je Programsko- produkcijski načrt, ki ga je predlagalo vodstvo, usklajen s finančnimi zmožnostmi zavoda. Zanikal je ocene, da bo RTV Slovenija v letu 2020 porabila vse finančne rezerve, leto pozneje pa bo sledil finančni zlom zavoda. Po njegovih besedah PPN prinaša zelo skrčene programske cilje, ki ne bi prenesli še dodatnega oženja.

Tudi prostora za dodatno zmanjševanje stroškov po njegovem mnenju praktično ni. "V resnici ga kaj več ni bilo niti v preteklosti. Zato tudi pri finančnem načrtu glede na novembrski predlog ni velikih sprememb. Predvideli smo, da večino izpada prihodkov zaradi nespremenjene višine rtv-prispevka pokrijejo izredni finančni prihodki od prodaje delnic," je dejal.

Kot je pojasnil, so v vodstvu RTV Slovenija za prihodnje leto predvideli eksterne prihodke iz poslovanja za 123,3 milijona evrov, t. i. obvladljive stroške pa v višini 102,1 milijona evrov. Z upoštevanjem vseh prihodkov in odhodkov po njegovih besedah konec leta 2020 načrtujejo presežek prihodkov nad odhodki v višini 86.000 evrov.

V okviru eksternih prihodkov iz poslovanja se 96,6 milijona evrov nanaša na prihodke od rtv-prispevka, prihodki od oglaševanja so za leto 2020 predvideni za 14,6 milijona evrov, drugi komercialni prihodki za 9,9 milijona evrov, sofinanciranje je predvideno v višini dveh milijona evrov, preostali poslovni prihodki pa v višini 179.000 evrov.

Med stroški iz poslovanja je 76,5 milijona evrov predvidenih za stroške dela redno zaposlenih, 25,6 milijona evrov za variabilne stroške, 17,4 milijona evrov za fiksne stroške ter 9,6 milijona evrov za amortizacijo osnovnih sredstev. "Pomembno je, da bomo tudi konec leta 2020 še razpolagali z nekaj rezerve in tako zagotovili delovanje tudi v letu 2021," je opozoril Kadunc.

Svetniki so na današnji seji tudi zavrnili predlog spremembe poslovnika, po kateri v prihodnje na portalu MMC ne bi bilo več neposrednih prenosov sej programskega sveta.