Programski svet na eni izmed lanskih sej. Foto: SOJ RTV SLO/Adrian Pregelj/RTV Slovenija
Programski svet na eni izmed lanskih sej. Foto: SOJ RTV SLO/Adrian Pregelj/RTV Slovenija

Na podlagi ustavne odločbe, ki je bila objavljena 20. februarja, člani po besedah predsednika programskega sveta Petra Gregorčiča opravljajo delo skladno s pristojnostmi, ki so jih imeli do uveljavitve novele decembra lani.

Sorodna novica Ustavno sodišče začasno zadržalo izvajanje dela zakona o RTV Slovenija

Ustavno sodišče je namreč po Gregorčičevih besedah določilo, kako je treba razlagati oz. razumeti njihov sklep. Sodišče je namreč zapisalo, da je začasno zadržalo zgolj izvrševanje tistih prehodnih določb novele, ki urejajo končno konstituiranje sveta in posledično drugih novih organov Radiotelevizije Slovenija (RTV SLO). Gre za del 23. člena ter 24. in 25. člen novele.

Kot so zapisali ustavni sodniki, so s tem zagotovili, da je v času do končne odločitve ustavnega sodišča urejeno vodenje, poslovanje in nadzor RTV SLO v obsegu in pod pogoji iz 22. in 26. člena novele in da lahko tečejo postopki za imenovanje članov sveta v skladu z novelo. Hkrati so zadržali dokončno uveljavitev nove ureditve.

Programski in nadzorni svet nadaljujeta delo

To pomeni, da v času do končne odločitve ustavnega sodišča nadaljujejo delo programski in nadzorni svet ter nanju vezani odbori v sestavi in s pristojnostmi, ki so jih imeli do uveljavitve novele, torej na dan 27. decembra 2022, generalni direktor, direktor Radia in direktor Televizije pa opravljajo svoje naloge kot vršilci dolžnosti s pristojnostmi, ki so jih imeli do uveljavitve novele. Pri tem znotraj teh pristojnosti opravljajo le tekoče posle, ki omogočajo nemoteno delovanje RTV SLO in zagotavljajo izpolnjevanje profesionalnih standardov na področju izvajanja radijske in televizijske dejavnosti.

Sorodna novica Novi svet RTV Slovenija konstituiran, a še ne sme delovati

Odgovorni uredniki nadaljujejo delo

Odgovorni uredniki programov in predstojniki drugih notranjih organizacijskih enot pa v skladu s 26. členom novele nadaljujejo delo do izteka svojega mandata, je povedal Gregorčič.

Programski svet na tokratni seji med drugim obravnava poročilo zavoda za leto 2022, ki so ga po navedbah vodstva zavoda končali s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 96.000 evrov. Po pojasnilu vodstva so na poslovanje pozitivno vplivali znižanje stroškov dela in prihodki iz tržnih dejavnosti, negativno pa nespremenjena višina prispevka za RTV in podražitev energentov.

Zelo velik vpliv na poslovanje zavoda je imelo tudi zmanjšanje stroškov dela. Z zavoda je odšlo nekaj več kot 60 zaposlenih, izplačanih pa jim je bilo za nekaj več kot 1,1 milijona evrov odpravnin.

KPK ni odkril nasprotja interesov

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) pri obravnavi prijave zoper organizatorje referendumske kampanje generalnega direktorja RTV Slovenija Andreja Graha Whatmougha, predsednika programskega sveta Petra Gregorčiča, člana programskega sveta Janeza Juhanta in člana nadzornega sveta Aleksandra Kotnika ni potrdila dejanskega nasprotja interesov.

Ugotovila pa je, da programski svet ob seznanitvi z okoliščinami nasprotja interesov navedenih posameznikov ni odločil, o neodločanju pa omenjeni tudi niso obvestili KPK-ja. Zato bo v tem delu KPK preučil možnost uvedbe prekrškovnega postopka. Zaradi zaznanih korupcijskih tveganj je KPK RTV-ju podal priporočila, da svoje zaposlene, vodstvene kadre ter vodstvene kolektivne organe obvesti o zakonskih dolžnostih izogibanja nasprotju interesov.

Gregorčič: Delo normalno naprej

Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev zabeležila skoraj 4800 odzivov

Marica Uršič ZupanFoto: RTV Slovenija
Marica Uršič ZupanFoto: RTV Slovenija

Programski svet je obravnaval tudi letno poročilo varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev zavoda za lani, ko so zabeležili rekordnih 4757 odzivov. Veliko je k tej številki prispevalo supervolilno leto, je povedala varuhinja Marica Uršič Zupan.

Največ odzivov občinstva je bilo na oddaje in vsebine, povezane s parlamentarnimi volitvami in referendumom o noveli zakona o RTV SLO. Prav tako so številne odzive občinstva sprožile spremembe programske sheme na Televiziji Slovenija. Samo odzivov zaradi ukinitve televizijske oddaje Studio City z voditeljem Marcelom Štefančičem je bilo skupno več kot 700. Nenazadnje je veliko kritičnih odzivov prišlo na račun predvajanja oglasov, zlasti TV-prodaje.

Odziv vodstva zavoda na poročilo bo programski svet obravnaval na prihodnji seji.
Pri obravnavi poročila so člani programskega sveta Robert Pajek, Sašo Hribar in Gregor Drnovšek, ki so predstavniki zaposlenih v programskem svetu, ter predstavnica sveta delavcev zavoda Ksenija Horvat zaradi nezadovoljstva z vodenjem seje zapustili sejno sobo. Predsednik programskega sveta Gregorčič je Horvatovi namreč vzel besedo, ko ga je prosila, naj jo zaščiti pred "agresivnimi izjavami" v. d. generalnega direktorja zavoda Graha Whatmougha, ki so bile po njenih navedbah "uperjene" proti njej.

Grah Whatmough je v povezavi s pravico sveta delavcev, da se izreče o določenem gradivu, dejal, da to ne pomeni, da mora vodstvo to gradivo izročiti svetu delavcev. Pač pa se gradivo vroči skupaj z vabilom na sejo, kar je stvar programskega sveta, je poudaril. Če se želi svet delavcev opredeliti do nekega gradiva, to po njegovih navedbah stori tako, da v skladu s svojim poslovnikom ob prejetju vabila na sejo programskega sveta uvrsti točko po lastni presoji bodisi na dopisno, bodisi na redno, bodisi na izredno sejo.

Tako Horvatovo kot Pajka, ki je tudi predsednik sveta delavcev, je prosil, naj "prenehata z insinuacijami o nezakonitostih", ker bo v nasprotnem primeru sprožil ustrezne postopke.
Programski svet se je na današnji seji seznanil tudi s poročilom zavoda za lani. Prihodkov je bilo skoraj 137,9 milijona evrov ali 96.000 evrov več od odhodkov. Stroški dela redno zaposlenih so bili 78,5 milijona evrov ali 3,4 odstotka manj od realizacije leta 2021. Zadnji dan leta 2022 je bilo zaposlenih 2126 ljudi ali 75 manj kot leto prej.

Prihodki od delnic Eutelsat Communications so predstavljali 1,8 milijona evrov. Od prodaje 118.000 delnic so dobili 1,15 milijona evrov, skoraj 164.000 evrov pa obsega vračilo previsoko obračunanega davčnega odtegljaja iz preteklih let.

Nenazadnje so na seji sprejeli pregled dela programskega sveta in njegovih delovnih teles v lanskem letu.

V spodnjem videu si lahko ogledate posnetek celotne seje.

10. redna seja Programskega sveta RTV