Svetniki so potrdili finančni načrt za leto 2021. Foto: SOJ RTV SLO
Svetniki so potrdili finančni načrt za leto 2021. Foto: SOJ RTV SLO

Predlog finančnega načrta Radiotelevizije Slovenija (RTV SLO) za leto 2021, ki ga je programskim svetnikom danes predstavil generalni direktor javnega zavoda Igor Kadunc, predvideva, da bodo skupni prihodki znašali 131,31 milijona evrov, skupni odhodki pa 136,08 milijona evrov. Razlika med odhodki in prihodki tako znaša 4,77 milijona evrov, ki jo bodo pokrili s presežki iz preteklih let.

Javni zavod je imel konec lanskega leta 2229 zaposlenih, konec letošnjega leta pa naj bi jih bilo 72 manj, v pretežnem delu zaradi upokojevanja.

V predlogu načrta je iz javne dejavnosti predvidenih 26,33 milijona evrov več odhodkov kot prihodkov, iz tržne dejavnosti pa je predvidenih 21,55 milijona evrov več prihodkov kot odhodkov.

V razpravi je bila Ana Tavčar Pirkovič kritična do tega, da javni zavod nekatere naloge zaupa zunanjim sodelavcem. "To daje sporočilo, da v hiši nismo dovolj dobri," je dejala. Pridružili so se ji tudi nekateri drugi člani programskega sveta. Generalni direktor Kadunc je pri tem pojasnil, da so sodelovanje z zunanjimi sodelavci precej zmanjšali. Sicer pa so mnenja o tem, kdo je primeren za posamezno nalogo in kdo ne, različna in končno odločitev prepušča urednikom, je spomnil.

Nekateri člani sveta pa so izrazili mnenje, da predlog finančnega načrta ni dovolj pregleden. "Tak finančni načrt ne da jasne slike o dejanskem finančnem stanju zavoda," je dejal David Runco. Programski svet se je v nadaljevanju seznanil tudi z letnim poročilom javnega zavoda za lani, ko so celotni prihodki znašali 124,68 milijona evrov, celotni odhodki pa 1,8 milijona evrov več. Člani sveta so v razpravi večinoma pohvalili delo javnega zavoda v lanskem letu in tudi posamezne oddaje.

Varuhinjo pravic gledalcev in poslušalcev leta 2020 zasuli koronaodzivi

Med bolj kritičnimi pa je bil Janez Juhant. Televizija Slovenija bi lahko po njegovem mnenju naredila več, da bi ljudje bolj spoštovali ukrepe proti širjenju epidemije covida-19. Poleg tega meni, da bi bilo smiselno podati bolj uravnotežen pogled na posamezne vsebine. V državi je po njegovih besedah veliko mogočih sogovornikov, ki pa pogosto ne dobijo besede.

Letno poročilo varuhinje

Programski svetniki so se danes seznanili tudi s poročilom varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev RTV SLO Ilinke Todorovski za lani, ki je prejela kar 2550 odzivov ali za dobro tretjino več kot leto prej. Narava odzivov pa je bila po njenih ugotovitvah polarizirana in skoraj referendumska – z izrekanjem za in proti "vsemu, vsem in vsakomur", pa naj gre za javni zavod, posamezno oddajo ali RTV-prispevek.