V. d. generalnega direktorja RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough in predsednik programskega sveta Peter Gregorčič. Foto: BoBo
V. d. generalnega direktorja RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough in predsednik programskega sveta Peter Gregorčič. Foto: BoBo

Ko je imel Andrej Grah Whatmough še polni mandat generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenija, je skupina 12 programskih svetnikov s prvopodpisanim Branimirjem Pianom vložila pobudo za njegovo razrešitev. Med drugim so mu očitali, da se je kot fizična oseba prijavil za organizatorja v referendumski kampanji o noveli zakona o Radioteleviziji Slovenija in da je nezakonito razrešil direktorico Televizije Slovenija Natalijo Gorščak. Med očitki so še navedli, da ne zna vzpostaviti socialnega dialoga in ustrezno odgovoriti na stavkovne zahteve Koordinacije novinarskih sindikatov RTV, ki stavka že od 23. maja lani.

Svet delavcev medtem po besedah njegove predstavnice Ilinke Todorovski meni, da Grah Whatmough od ustanovne seje sveta delavcev oktobra lani onemogoča in zavira izvajanje delavske participacije v zavodu, kar povzroča škodo notranjim odnosom ter preglednemu odločanju in poslovanju. Po mnenju sveta delavcev je posebej skrb vzbujajoče, da ovira priprave na volitve predstavnikov zaposlenih v novi svet RTV-ja v skladu z novelo zakona o RTV-ju in volitve delavskega direktorja v skladu s to novelo. To vidijo kot kršitev zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju in kot nespoštovanje referendumske volje volivcev.

Vendar pa je večina programskih svetnikov sledila pravnemu mnenju odvetniške družbe Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji. V skladu z njim mandata, ki je že prenehal, ni mogoče prekiniti ali kakor koli drugače odvzeti. Grahu Whatmoughu je namreč v skladu z novelo zakona o RTV-ju 28. decembra prenehal mandat generalnega direktorja, do imenovanja uprave v skladu z novelo pa opravlja funkcijo v. d. generalnega direktorja.

Posnetek celotne 9. redne seje Programskega sveta RTV Slovenija

Programski svet v nadaljevanju ni dal pozitivnega mnenja k predlogu finančnega načrta zavoda za leto 2023, ki ga bo sicer v sredo obravnaval nadzorni svet zavoda. Po predlogu je načrtovanih prihodkov za 139,44 milijona evrov, odhodkov pa za 139,43 milijona evrov. Prihodkov bi bilo tako 30.000 evrov več kot odhodkov.

V letošnjem letu je v predlogu načrtovana prodaja delnic Eutelsata v vrednosti 5,6 milijona evrov. Od tega bi šlo 3,175 milijona evrov za odpravnine, preostalo pa bi namenili za pokritje enkratnega dviga stroškov električne energije v letošnjem letu.

Programskemu svetu je sicer v skladu z novelo zakona o RTVS 28. decembra prenehal mandat, svoje delo pa bo nadaljeval do konstituiranja novega sveta zavoda v skladu z novelo, ki mora biti ustanovljen najpozneje do 26. februarja. Več upravičencev za imenovanje člana v novi svet je že objavilo javne pozive ustreznim organizacijam za posredovanje predlogov, v petek pa je to storil tudi nacionalni svet za kulturo, ki mora imenovati dva člana. Objavil je javni poziv kulturnim in umetniškim organizacijam ter organizacijam s področja avdiovizualnega sektorja.

Grah Whatmough ostaja na položaju
Grah Whatmough ostaja na čelu RTV SLO