Generalni direktor Igor Kadunc v programskem svetu ni dobil zadostne podpore za razrešitev Biziljeve. Foto: BoBo
Generalni direktor Igor Kadunc v programskem svetu ni dobil zadostne podpore za razrešitev Biziljeve. Foto: BoBo
Programski svet RTV-ja
Za razrešitev je glasovalo 14 svetnikov, za potrditev predloga pa je bila potrebna absolutna večina 15 glasov. Foto: BoBo
Glasovanje programskih svetnikov o predlogu razrešitve Biziljeve
Poimensko glasovanje programskih svetnikov o predlogu razrešitve Biziljeve. Foto: RTV Slovenija
Igor Kadunc, Ljerka Bizilj, programski svet
Kadunc želi Biziljevo razrešiti, ta pa ne želi odstopiti. Foto: BoBo

Za potrditev predloga bi bila potrebna absolutna večina 15 glasov sicer 29-članskega sveta. Od 24 prisotnih svetnikov je za razrešitev glasovalo 14 svetnikov, pet jih je bilo proti, štirje so pritisnili tipko "vzdržan", eden pa ni glasoval. Poimenske rezultate glasovanja si lahko ogledate v priloženi fotografiji na desni strani.

Po glasovanju sta poleg Zupaniča odstopa napovedala tudi programska svetnika Sašo Hribar in Domen Savič.


Na začetku seje predlog za umik predloga
Svetnica Petra Ložar je na začetku seje predlagala, da se generalnemu direktorju predlaga, da danes umakne "ta slabo pripravljeni predlog za razrešitev", saj mu je očitala, da je postopke za razrešitev Biziljeve začel preuranjeno, češ da je "preskočil eno stopničko" in da ni deloval v skladu s statutom RTV-ja.

Kadunc je odgovoril, da predloga ne bo umaknil, saj je prepričan o njegovi zakonitosti. Da je pravna podlaga za Kadunčev predlog prava, je menila tudi pravna zastopnica RTV-ja, svetniki pa so v razpravi ugotovili, da je zadeva očitno res precej zapletena.

Zato je sledilo glasovanje o predlogu Ložarjeve, ki pa ni bil sprejet, in predlog za razrešitev Biziljeve je ostal na dnevnem redu seje, predtem pa so svetniki razpravljali še o omejevanju telefonskega glasovanja na Emi in raziskavi notranjega okolja RTV-ja.

Kadunc zahteva spoštovanje poklicnih meril
Ko je Kadunc dobil besedo, je najprej zavrnil namigovanja, da naj bi že imel novega kandidata za položaj direktorja televizije. Poudaril je, da proti Biziljevi osebno nima nič, pač pa da gre za spoštovanje poklicnih standardov.

Spomnil je na sporni televizijski prispevek o hrvaškem glasbeniku Marku Perkoviću – Thompsonu in dejal, da je sicer res, da je urednik Tednika Igor Pirkovič odstopil s tega položaja, vendar je dodal, da to, da človek na RTV-ju ostane brez oddaje, niso "bogvekakšne sankcije", saj še naprej dobiva plačo, ostanejo napredovanja itd.

Poleg tega ji je generalni direktor očital tudi "slabo organizacijo in sistem vodenja na televiziji" ter posledično številne tožbe zaposlenih proti javnemu zavodu.

Biziljeva pojasnjevala svoj vidik
Programski svet se je strinjal, da bo na seji potekal tudi ustni zagovor Biziljeve. Ta je najprej pojasnila, da se je po pravno pomoč obrnila na zasebno odvetniško pisarno. Spomnila je, da je vodenje televizije prevzela 2014 v "razmeroma neurejenem stanju", ter zatrdila, da se je z racionalizacijo in reorganizacijo lotila urejanja položaja, kar ji je "korak za korakom počasi tudi uspevalo".

Zatrdila je, da so v primeru Thompson ostro ukrepali, saj so zamenjali urednika Tednika, glede zamenjave odgovorne urednice Informativnega programa televizije Jadranke Rebernik pa so presodili, da to pravno ne bi bilo upravičeno.

Po njenih besedah je televizija na področju stroškov rednega in pogodbenega dela v njenem mandatu naredila veliko racionalizacijo in se spopadla tudi z zahtevnim kadrovskim položajem glede števila zaposlenih, zatrdila pa je, da nobena pogodba o zaposlitvi ni šla mimo pravne pisarne in brez vednosti generalne direkcije. Spomnila je tudi, da je bilo televiziji letos namenjenih 2,9 milijona evrov manj denarja.

Sklenila je, da je prepričana, da direktor za svoj predlog o razrešitvi nima zakonodajne podlage, in ponovila zagotovilo, da njena ekipa dela dobro.

Generalni direktor ji je odvrnil, da ne zanika stvari, ki so bile narejene dobro. "Ali bomo izpostavili kulturno odgovornost v tej hiši, je zame ključno vprašanje in menim, da moramo nanj odgovoriti," je nagovoril svetnike pred začetkom razprave pred glasovanjem o usodi Biziljeve.

Burna razprava
Predsednik programskega sveta Miran Zupanič je v razpravi spomnil, da je svet z 20 glasovi za, tremi vzdržanimi in nobenim proti pri prispevku o Thompsonu ugotovil kršitev programskih standardov in generalnemu direktorju naložil, naj ukrepa v skladu s svojimi pristojnostmi.

"Direktorica televizije je zastavila svoje ime in ugled, da varuje neko prakso, za katero je programski svet ugotovil, da je napačna," je očital Biziljevi in napovedal, da bo zato pri glasovanju podprl predlog za soglasje programskega sveta o njeni razrešitvi.

Svetnik Alojzij Bogataj pa je menil, da je šlo v primeru tega prispevka zgolj za "zdrs, kjer se je našlo dlako v jajcu, da se prične z odstavljanjem kadrov v tej hiši".

Ložarjeva pa je še enkrat opozorila, da bi moral generalni direktor omenjeni predlog za razrešitev umakniti, saj je prepričana, da zdajšnja argumentacija na sodišču ne bi zdržala. Da bi to lahko privedlo do sodnega postopka, zaradi katerega bi bilo treba plačevati odškodnino, skrbi tudi podpredsednico sveta Jelko Stergel. Tudi Geza Erniša je priznal, da sami niso pravni strokovnjaki, in se zavzel za to, da bi si svetniki vzeli več časa za odločanje in bi se predlog podrobneje preučil do naslednje seje. Na šibko argumentacijo so opozorili tudi nekateri drugi svetniki.

"Tega ne bi sprožil, če ne bi mislil, da je to potrebno. In to naj vam zadostuje," je svetnikom dejal Kadunc, ki je zagotovil, da je predlog za razrešitev pripravljen strokovno in da so utemeljitve v njem skope ravno zato, da bi dopuščale manj prostora za malverzacije.

Potrebnih bi bilo najmanj 15 glasov podpore
Po poslovniku programskega sveta za razrešitev direktorja televizije ali radia je potrebna večina v 29-članskem svetu, torej najmanj 15 glasov podpore.

Kadunc je že pred sejo napovedal, da bo spoštoval stališče programskega sveta, čeprav zanj ni obvezujoče. Pravna služba zavoda pa je na seji razložila, da bi generalni direktor imel proste roke le, če se svet ne bi izrekel o predlogu za razrešitev Biziljeve. Če svet glasuje o predlogu, direktor mora spoštovati večinsko voljo sveta.


Generalni direktor RTV-ja Igor Kadunc je bil gost v Odmevih, kjer je zagotovil, da se ti konflikti, ki so nastopili v vodstvu, ne bodo prenašali na programske vsebine. "Sodelovanje bi bilo, če ne bi bilo tega zapleta, zagotovo boljše, vendar življenje gre naprej," je dejal. Dodal je, da obžaluje omenjene odstope v svetniških vrstah in povedal, da jih je že pozval, naj ne sprejemajo odločitev na hitro.

Celoten pogovor z voditeljico Rosvito Pesek si lahko ogledate v priloženem videoposnetku spodaj!

Svetniki RTV-ja razrešitve Biziljeve niso podprli
Svetniki RTV-ja razrešitve Biziljeve niso podprli