Tarčo vodi Erika Žnidaršič. Foto: Televizija Slovenija
Tarčo vodi Erika Žnidaršič. Foto: Televizija Slovenija

Sindikat novinarjev TV Slovenija in Aktiv novinarjev Informativnega programa TV Slovenija sta na Programski svet, predsednika Komisije PS za informativne programe in generalnega direktorja RTV Slovenija naslovila protestno pismo zaradi sklica izredne seje Komisije programskega sveta za informativne programe o oddaji Tarča, ki je bila predvajana 6. januarja 2022.

Kot so opozorili v pismu, je Komisija v preteklosti že razpravljala o oddaji Tarča, in sicer zaradi razkritja nepravilnosti pri nabavi zaščitne opreme ob začetku pandemije. "Programski svetniki s takimi razpravami presegajo svoja pooblastila in dajejo vtis, da so njihove razprave politično motivirane. Oddaja namreč v ničemer ni kršila programskih in profesionalnih standardov, glede na javne pozive nekaterih programskih svetnikov k sankcioniranju voditeljice Erike Žnidaršič in uredništva oddaje Tarče pa sklic seje razumemo kot poskus posega v novinarsko in uredniško avtonomijo ter politični pritisk na uredništvo Tarče," so zapisali v sindikatu novinarje TV Slovenija in Aktivu novinarjev Informativnega programa.

Opozorili so še, da tovrstne razprave pomenijo tudi kršitev statuta RTV-ja, ki v 11. členu določa pristojnosti programskega sveta, in sicer, da je pri uresničevanju svojih pristojnosti programski svet zavezan načelu politične neodvisnosti javne RTV Slovenija tako v razmerju do države kot tudi drugih formalnih in neformalnih centrov politične moči (načelo neodvisnosti). "Programski svet ne sme posegati v posamezne dele programa pred objavo in sprejemati odločitev ali stališč, ki so povezani z objavo delov programa. Posamezni programski deli morajo biti skladni s programskimi standardi in merili," po opozorilih novinarjev še piše v omenjenem členu.

"Če pa že sodite, da je taka razprava nujna in v javnem interesu, pričakujemo, da boste na seji 13. 1. 2022 javno obsodili vse napade na novinarsko in uredniško avtonomijo na RTV, v primeru sklica seje pa spremljanje razprave omogočili tudi zainteresirani javnosti oziroma plačnikom naročnine javne RTV," so v javnem pismu še opozorili novinarji.

Sindikat protestira proti poseganju v uredniško in novinarsko delo

Novinarke in novinarji, združeni v sindikate, aktive in društvo, so na vodstvo programskega sveta RTV Slovenija v petek naslovili dopis, v katerem protestirajo proti vsakemu poskusu, da bi se v sistemu izrednega nadzora določene in objavljene programske vsebine na RTV Slovenija "vzpostavil nekakšen paralelni sistem, ki bi uredništva in novinarje obravnaval v nasprotju z notranjimi poklicnimi standardi, pravili in novinarsko etiko, ki jih je sprejel programski svet."

Kot so zapisali v Sindikatu novinarjev Slovenije, nasprotujejo ukrepom in poskusom svetnikov, ki bi mimo samoregulacije in vzpostavljenih samoomejitev posegali v novinarsko in uredniško delo. "Glede na javne pozive nekaterih programskih svetnikov celo k sankcioniranju voditeljice Erike Žnidaršič in uredništva oddaje Tarče pa sklic izredne seje razumemo kot poskus posega v novinarsko in uredniško avtonomijo ter politični pritisk na uredništvo Tarče, saj zanj ni nobenega programskega ali profesionalnega razloga," so zapisali.

Ob tem opozarjajo, da programski svetniki z razpravami, kot je bila izredna seja 13. januarja, presegajo svoja pooblastila in načela, ki jih opredeljujejo statut RTV, poslovnik programskega sveta, Etični kodeks članic in članov PS ter metodologija programskega sveta RTV Slovenija za izvajanje programskega nadzora. "Zato pričakujemo, da do nadaljevanja izredne seje komisije za informativni program o Tarči 24. 1. 2022 ne bo prišlo," poudarjajo v sindikatu.

Proti pritiskom na novinarje tudi Aktiv novinarjev Radia Slovenija

Sindikat novinarjev Televizije Slovenja in Aktiv novinarjev informativnega programa podpira tudi Aktiv novinarjev Radia Slovenija, ki "ostro obsoja najnovejše neposredne in posredne pritiske na posamezne novinarje in druge ustvarjalce oddaj TV Slovenija, s katerimi skušajo utišati kritične glasove".

Aktiv novinarjev na radiu poziva urednike, odgovorne urednike in vodstvo RTV-ja, naj se odločno uprejo pritiskom na posamezne novinarje in druge ustvarjalce oddaj TV Slovenija in pozivom k odstavitvi posameznih novinarjev, ukinitvi določenih oddaj in prekinitvi sodelovanja z dolgoletnimi zunanjimi sodelavci. "Še posebej smo zaskrbljeni, da pritiske izvajajo tudi člani programskega sveta RTV Slovenija, ki bi moral biti ščit pred tovrstnimi pritiski in branik neodvisne javne RTV," so zapisali in spomnili, da Zakon o RTV Slovenija med drugim določa, da člani programskega sveta pripomorejo k dobremu delovanju in krepitvi ugleda, ne pa k njegovemu slabšanju.

Javni RTV-servis je po njihovih navedbah "zavezan javnosti, in ne vsakokratnim oblastnikom, ki si želijo zagotoviti prostor za lastno promocijo in promocijo svojih politik". Kot so zapisali, je naloga novinarjev nadzorovati delovanje oblasti, kar še posebej velja za novinarje RTV Slovenija, katerih poslanstvo je med drugim tudi neodvisno in nepristransko obveščanje najširše javnosti.

Dosje Kangler

Po četrtkovi oddaji Tarča, v kateri je voditeljica Erika Žnidaršič gostila nekdanjega mariborskega župana in zdajšnjega državnega sekretarja na ministrstvu za notranje zadeve Franca Kanglerja, so se nekateri odzvali zelo kritično, član programskega sveta Radiotelevizije Slovenija Slavko Kmetič pa je predsednika sveta Cirila Baškoviča pozval k sklicu izredne seje, na kateri bi obravnavali to oddajo. Baškovič je napovedal, da bo vsebino, povezano z oddajo, uvrstil na dnevni red zadnje seje sveta v tem mandatu 24. januarja.

Na RTV Slovenija pa so v sporočilu za javnost zapisali, da ostro obsojajo napade na zaposlene, vse poskuse blatenja in izvajanja pritiska nanje in na celotni javni zavod. Oddaja sicer po njihovih zagotovilih ostaja na sporedu TV Slovenija.