Ob današnjem glasovanju so zakon podprli poslanke in poslanci koalicijskih poslanskih skupin, v opoziciji pa so mu nasprotovali, saj se niso strinjali z novim načinom imenovanja protikorupcijske komisije ter z umeščenostjo področja lobiranja v zakon. Foto: MMC RTV SLO
Ob današnjem glasovanju so zakon podprli poslanke in poslanci koalicijskih poslanskih skupin, v opoziciji pa so mu nasprotovali, saj se niso strinjali z novim načinom imenovanja protikorupcijske komisije ter z umeščenostjo področja lobiranja v zakon. Foto: MMC RTV SLO

Z zakonom komisijo za preprečevanje korupcije določajo kot neodvisen in samostojen državni organ. Namesto dozdajšnjih petih jo bodo sestavljali le trije funkcionarji, predsednik in dva njegova namestnika. Imenoval jih bo predsednik republike na podlagi predloga primernih kandidatov, ki ga bo pripravila posebna izbirna komisija. V slednjo bodo svojega predstavnika imenovali vlada, komisija za nadzor javnih financ DZ-ja, Računsko sodišče, sodni in uradniški svet.

Predsednik protikorupcijske komisije bo imel šestletni mandat, namestnika pa petletnega. Zdajšnji predsednik in njegova namestnica, ki se jima septembra izteče mandat, ne bosta mogla biti znova imenovana. Novi funkcionarji komisije bodo imenovani po novem sistemu.

Zelena luč za občino Mirna, rdeča za Ankaran
210 slovenskim občinam se utegne v prihodnje pridružiti še ena, in sicer občina Mirna, za katero je državni zbor sklenil, da je predlog za njeno ustanovitev primeren za nadalnjo obravnavo. Nasprotno pa je ustavljen postopek ustanavljanja občine Ankaran, saj predlog med poslanci ni prejel zadostne podpore.