Z mesta
Z mesta "premierjeve" desne roke se Cvikl poslavlja. Foto: MMC RTV SLO
Damjan Žugelj
Dozdajšnjega v.d. direktor ATVP-ja je zdaj direktor s polnim mandatom. Foto: MMC RTV SLO

Kot je znano, Cvikl kandidira za predsednika evropskega računskega sodišča. Zaslišanja se v evropskem parlamentu začenjajo v kratkem. Premier med njene reference šteje, da "ni politično opredeljena, je izredno usposobljena; izrazito lojalna /.../ a ne popusti".

Glede na njeno veliko vlogo v dozdajšnji funkciji pa pravi, da gre za "velik plus za generalni sekretariat in velik minus za ministrstvo za finance". "Je izredno pedantna, kot magister Cvikl tudi malo tečna." Pahor tudi pričakuje, da se bo finančni minister z njim posvetoval o zamenjavi za Kamnarjevo.

"Ministrice in ministri po pogovorih zatrjujejo, da je to dobra odločitev," je napoved sklenil premier po redni seji vlade.
V generalnem sekretariatu vlade opravljajo organizacijske, strokovne, administrativne in tehnične naloge, ki se nanašajo na izvedbo sej vlade, njenih delovnih teles, strokovnih svetov in drugih vladnih teles, spremljanje izvajanja odločitev, ki jih je sprejela vlada, in obveznosti, ki jih je prevzela ali so ji bile naložene, sodelovanje vlade oziroma njenih predstavnikov pri delu državnega zbora, sodelovanje s predsednikom republike, drugimi organi in organizacijami v državi ter drugimi državami in mednarodnimi organizacijami, zagotavljanje mnenj in drugih gradiv, namenjenih oblikovanju stališč vlade in njenih delovnih teles, ter urejanje drugih zadev, potrebnih za delovanje vlade in njenih delovnih teles.

Žugelj spet direktor s polnim mandatom
Za dobo petih let je vlada imenovala še Damjana Žuglja na položaj direktorja Agencije za trg vrednostnih papirjev. Na to mesto ga je predlani imenovala že prejšnja vlada, upravno sodišče pa je konec lanskega novembra sporočilo, da Žugelj, ker naj ne bi ustrezal razpisnim pogojem oziroma imel deset let delovnih izkušenj, ni bil pravilno imenovan na mesto direktorja ATVP-ja, kar je tudi pomenilo, da ni več direktor agencije.

Svet agencije pa je nato ugotovil, da Žugelj ima potrebnih 10 let delovnih izkušenj za delovno mesto direktorja, zato ga je vlada zdaj imenovala na to mesto s polnim mandatom.

Na današnji seji je vlada sprejela tudi nacionalni program ukrepov za Rome za obdobje 2010–2015 (program ukrepov). Dolgoročni namen in cilj sprejetega programa ukrepov je s konkretnimi ukrepi vplivati na razvoj oziroma večanje medsebojnega razumevanja in dialoga med pripadniki romske skupnosti in večinskim prebivalstvom ter promovirati udejanjanje človekovih ter manjšinskih pravic, pravijo na vladi.

Vlada predlaga aneks h koncesijski pogodbi za Postojnsko jamo
Vlada je poleg tega sprejela še aneks h koncesijski pogodbi za upravljanje s Postojnsko jamo, po katerem bo imela nadzor nad spremembami v družbi Turizem Kras, ki ima koncesijo. Aneks h koncesijski pogodbi predvideva, da bi morala družba pred večjimi spremembami, med drugim v statutu ali vodstvu, pridobiti soglasje države. Kot je pojasnil minister za okolje Roko Žarnič, s tem vlada želi, da se ne bi pojavil kupec, s katerim bi bile težave pri izvajanju koncesije. Koncesionar, družba Turizem Kras, katere 100-odstotni lastnik je Istrabenz in ki delež prodaja, je v podpis aneksa neuradno že privolil, je še razložil Žarnič.

Predlog "mladinskega zakona" potrjen
Ministri so sprejeli tudi besedilo predloga zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju in ga DZ-ju poslali v obravnavo po rednem postopku. Kot pravijo na vladi, je glavni razlog za sprejetje zakona "omogočanje boljšega razvoja mladinskega sektorja". Pokazala se je namreč potreba po normativni ureditvi področja, saj ne obstajajo ustrezni mehanizmi na državni ravni za razvoj in uresničevanje mladinskih politik. Zakon po prepričanju ministrov natančno opredeljuje mladinski sektor, si prizadeva določiti javni interes v njem ter določiti način uresničevanja javnega interesa v mladinskem sektorju.