Foto: BoBo
Foto: BoBo
Foto: Valicon
Foto: Valicon

Desetina sodelujočih v Valiconovi raziskavi vračanju otrok v šole nasprotuje, dobra petina pa podpira drugačno obliko vračanja v šole. Med temi jih dobri dve tretjini menita, da bi se v šole morali vrniti vsi, slaba četrtina, da je predviden protokol prestrog, slaba desetina pa, da bi moral biti protokol še strožji.

Večja enotnost velja glede regijskega sproščanja, saj večina staršev oz. dobri dve tretjini menita, da bi morali šole odpirati enotno po vsej državi. Slaba tretjina na drugi strani podpira ločeno odpiranje šol po regijah.

Foto: Valicon
Foto: Valicon
Foto: Valicon
Foto: Valicon

Starše mlajših otrok so povprašali tudi, kako bodo izkoristili odpiranje vrtcev. "Med njimi jih slaba polovica odgovarja, da se njihovi otroci ta teden vračajo v vrtec, približno četrtina jih je imela otroke v vrtcih že prej, podoben delež pa se jih je odločilo, da bodo otroci ostali doma oziroma v varstvu tudi po sprostitvi tega ukrepa," so zapisali v Valiconu.

Foto: Valicon
Foto: Valicon
Foto: Valicon
Foto: Valicon

V spletni raziskavi so preverjali tudi, kje posamezniki pridobivajo informacije o trenutno veljavnih ukrepih. Tri četrtine anketirancev je odgovorilo, da vire informacij pridobiva iz objav v medijih, ena tretjina pa iz objav na družbenih omrežjih. Približno petina anketirancev je odgovorila, da se informirajo prek vladnih novinarskih konferenc, prijateljev, znancev in sorodnikov, družinskih članov ali Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Objave na vladnem spletišču spremlja 15 odstotkov anketirancev, prav toliko pa jih informacije poišče prek kanalov projekta Sledilnik za covid-19. Približno enak delež išče odgovore prek ključnih besed v brskalnikih, manjši delež pa neposredno na spletnih straneh ponudnikov storitev oziroma trgovin (osem odstotkov), v objavah uradnega lista (pet odstotkov) in pri slovenski policiji (trije odstotki).

Foto: Valicon
Foto: Valicon

Zmeda pri poznavanju ukrepov

Na Valiconu tudi ugotavljajo, da je pri poznavanju trenutno veljavnih ukrepov očitno kar nekaj zmede, saj skoraj polovica anketirancev odgovarja tudi, da se odpirajo avtopralnice, ena tretjina anketirancev pa, da se odpirajo tudi trgovine s tehničnim blagom. Enak odstotek ne ve, ali se te trgovine odpirajo.

"Petina anketirancev odgovarja, da se odpirajo trgovine z oblačili in da je dovoljeno zbiranje do 10 oseb, pri čemer še dodatnih 34 odstotkov ne ve, ali je zbiranje do 10 oseb dovoljeno. Prav tako jih 19 odstotkov ne ve, ali so trgovine z oblačili lahko odprte ali ne. 40 odstotkov anketirancev si prav tako ni čisto na jasnem glede odprtja trgovin z obutvijo (18 odstotkov jih odgovarja, da se odpirajo, 22 odstotkov pa, da tega ne vedo), podobno velja za masažne salone, kjer je 15 odstotkov anketirancev odgovorilo, da se odpirajo, približno tretjina pa je izbrala odgovor ne vem," so še navedli v Valiconu.

Foto: Valicon
Foto: Valicon

Valicon je spletno raziskavo #Novanormalnost izvedel med 22. in 24. januarjem, v njej pa je sodelovalo 508 anketirancev.