Zavod za gozdove Slovenije je namreč zaradi pomanjkanja sredstev ustavil nujna strokovna dela javne gozdarske službe na terenu, lastnike gozdov pa napotil, naj se telefonsko obrnejo kar na pristojno ministrstvo. Foto: BoBo
Zavod za gozdove Slovenije je namreč zaradi pomanjkanja sredstev ustavil nujna strokovna dela javne gozdarske službe na terenu, lastnike gozdov pa napotil, naj se telefonsko obrnejo kar na pristojno ministrstvo. Foto: BoBo
Hlodi
Gozdarji so jezni, saj je zdaj idealen čas za sečnjo, saj gozd počiva, a žal ne morejo sekati, če drevje ni označeno. Ker to pomeni, da morajo gozdarji na teren, ti pa za to nimajo sredstev, se je, jasno, zapletlo. Foto: MMC RTV SLO

Območna enota zavoda za gozdove Bled zdaj poziva vse lastnike, ki so v tem času zaradi terenske odsotnosti delavcev zavoda začeli opravljati določena dela v gozdu brez odločbe oz. dovoljenja, naj nemudoma pokličejo svojega revirnega gozdarja. S tem se bodo izognili morebitnim težavam z gozdarsko inšpekcijo in drugimi nadzornimi službami.

Ivo Trošt
Nekdanji direktor zavoda za gozdove je pred dnevi v Odmevih pojasnjeval, da jim je vlada tako zelo znižala sredstva, da na koncu leta preprosto ni bilo dovolj. Niti za plače. Foto: MMC RTV SLO
Gozdarji ne smejo več v gozdove
Črni bor se suši, gozdarjev pa ni

Razrešitev Trošta je minister za kmetijstvo in okolje Dejan Židan predlagal zaradi nevestnega in malomarnega dela in namesto njega predlagal Damjana Oražma, ki bo položaj prevzel v sredo.

Zavod za gozdove je namreč zaradi pomanjkanja sredstev ustavil nujna strokovna dela javne gozdarske službe na terenu, lastnike gozdov pa napotil, naj se telefonsko obrnejo kar na pristojno ministrstvo. Trošt je ministra Židana na začetku decembra pisno obvestil, da ustavlja nujna in z zakonom predpisana strokovna dela javne gozdarske službe na terenu, saj je zmanjkalo denarja - novembra in decembra so na zavodu namreč "pridelali" okoli 280.000 evrov primanjkljaja.

Trošt ravnal malomarno in ogrozil delo zavoda
Zato so na ministrstvu, kjer so sicer ukrepali in zavodu namenili dodatnih 18,9 milijona evrov, opozorili, da je direktor zavoda za gozdove pri svojem delu ravnal nevestno in malomarno, saj ni bil dovolj skrben pri financah: "Z odločitvijo o ustavitvi nujnih strokovnih del, ki jih mora zavod za gozdove opravljati po zakonu o gozdovih in so določena tako v programu dela za leto 2013 kot finančnem načrtu za leto 2013, je direktor zavoda ravnal nevestno in malomarno in so zaradi tega nastale motnje pri opravljanju nalog zavoda. Hkrati z dosedanjim delovanjem ni zagotovil delovanja zavoda v okviru sprejetega finančnega načrta."

Na zavod so odgovorili, da se zavedajo omejenih sredstev za izvajanje javne gozdarske službe, in pojasnili, da so v zadnjih dveh letih zmanjševali število zaposlenih in materialne stroške dela, ki da so dosegli le še 9,6 odstotka vseh stroškov.

"Ukrep ustavitve vseh službenih prevozov ima neljube posledice za lastnike gozdov"
"Kljub naporom za zmanjšanje stroškov dela in materialnih stroškov med letom, zaradi katerih je bilo opravljanje nujnih nalog javne gozdarske službe že takrat okrnjeno, je v decembru zmanjkalo sredstev za izvajanje celo najnujnejših opravil. Ukrep zaustavitve vseh službenih prevozov ima neljube posledice za lastnike gozdov, saj je zavodu onemogočena tudi izvedba strokovnih nalog pri označitvi drevja za posek ter prevzemu gozdnogojitvenih del in sečišč,"
so zapisali na zavodu, kjer obžalujejo, da so se znašli v okoliščinah, ko nalog ne morejo več izvajati v celoti.

Trošt je sicer prejšnji teden v Odmevih pojasnjeval, da je bilo denarja, ki ga je vlada nakazala, dovolj le za plače, ne pa tudi za druge tekoče stroške (za barvo za označevanje in povračilo prevoznin).

Na vrh zavoda v sredo Oražem, za pokritje primanjkljaja pa posojilo
Zdaj je vlada zaplet rešila tako, da je Trošta razrešila in na njegovo mesto imenovala Oražma. Ta je univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva, ima več kot 20 let delovnih izkušenj, od tega na zavodu za gozdove od leta 1994, med drugim devet let kot vodja območne enote in sedem let kot vodja krajevne enote.

Trošt bo posle Oražmu predal jutri, a že predtem je preklical navodilo, s katerim je ustavil terensko delo gozdarjev. Finančni položaj zavoda sicer še ni rešen, a so na ponedeljkovi izredni seji sveta odločili, da bodo za pokritje primanjkljaja najeli 300.000 evrov posojila.

Židan od novega vodje zavoda pričakuje, da bo takoj saniral nezakonito stanje v zavodu in da bo zavod v letu 2014 spet deloval proaktivno in ciljno. Oražem je po njegovih besedah strokovnjak, univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva, ki je nabiral izkušnje z različnimi pomembnimi nalogami in funkcijami v gozdarstvu.

Nujna krepitev javne gozdarske službe
Židan je še poudaril, da čakajo zavod v letu 2014 pomembne naloge. Ministrstvo in vlada si namreč po njegovih besedah prizadevata za ohranitev in celo okrepitev javne gozdarske službe, ki je v močno gozdnati Sloveniji pomembna. "Zavod mora delovati proaktivno in ciljno. Nemogoče je pričakovati, da bo država zagotavljala več javnega denarja. Tako zavod za gozdove kot vsi drugi javni zavodi in tudi celotna javna uprava, vsi smo deležni racionalizacij," je opozoril minister.

To po njegovih besedah v praksi pomeni, da si morajo zavodi ob zniževanju deleža javnega financiranja prizadevati za pridobivanje dodatnih del tako znotraj Slovenije kot tudi prek evropskih projektov, s tržno dejavnostjo.

Manj administracije, več dela v gozdu
Poleg tega Židan pričakuje, da bo zavod pomagal poiskati dejavnosti, ki so administrativno pretirane in preveč obremenjujejo gozdarje, ter jim tako omogočil, da bodo gozdarji lahko počeli tisto, za kar je zavod zlasti namenjen - za pomoč imetnikom gozda v samem gozdu. "Zavod torej ima možnosti. Verjamem, da bo tudi v prihodnje to eden najpomembnejših javnih zavodov v Sloveniji in želim, da bo leto 2014 ponovno tisto obdobje, ko bo zavod deloval proaktivno," je sklenil minister.

Območna enota zavoda za gozdove Bled zdaj poziva vse lastnike, ki so v tem času zaradi terenske odsotnosti delavcev zavoda začeli opravljati določena dela v gozdu brez odločbe oz. dovoljenja, naj nemudoma pokličejo svojega revirnega gozdarja. S tem se bodo izognili morebitnim težavam z gozdarsko inšpekcijo in drugimi nadzornimi službami.

Gozdarji ne smejo več v gozdove
Črni bor se suši, gozdarjev pa ni