Andrej Šiško, Gibanje Zedinjena Slovenija Foto: Osebni arhiv
Andrej Šiško, Gibanje Zedinjena Slovenija Foto: Osebni arhiv

Na MMC-ju smo v okviru referendumske kampanje o vnovičnem odločanju o zakonu o drugem tiru pripravili pisne intervjuje z organizatorji kampanj, ki so se prijavili za sodelovanje. Vsi so odgovarjali na enakih pet vprašanj.

Intervjuji, ki jih objavljamo, niso lektorirani, prav tako so objavljeni brez kakršnih koli vsebinskih posegov. Za vsebino odgovarjajo organizatorji.


Predstavite vaše stališče do drugega tira. Ga potrebujemo in zakaj?
2. tir vsekakor potrebujemo in bi ga morali imeti zgrajenega že pred najmanj 20. leti. Ker temu ni tako, nimamo nobenega zaupanja, da bodo ljudje, ki so pri tem projektu sodelovali, le tega tudi korektno speljali. 2. tir potrebujemo zaradi razbremenitve cestnega omrežja v Sloveniji, ki ga uničujejo številni, zlasti tuji tovornjaki. Cerarjeva vlada je dokazala, da je povsem nesposobna in ni znala izvesti niti referendumske kampanje v skladu z zakonom, zato je povsem nerealno pričakovati, da so isti ljudje sposobni kakovostno in poceni narediti tako pomemben projekt kot je 2. tir. Dokaz, da je temu res tako, je tudi zloglasna maketa, s katero so se Cerarjevi povsem osmešili.

Kako bi ga morali projektirati oziroma kako bi morala potekati trasa in zakaj?
Trasa bi morala potekati tako, da bi upoštevali naslednje pomembne kriterije:
- čim manj obremenjujoči poseg v naravo,
- izogniti se je treba vsem območjem, kjer se nahaja pitna voda, ki je na Krasu primanjkuje.
- trasa mora biti takšna, da bo mogoča čim cenejša in čim hitrejša izgradnja obeh železniških tirov.

Kakšna mora biti finančna konstrukcija gradnje 2. tira, koliko bi lahko največ stal?
Finančna konstrukcija bi morala biti zaključena in brez možnih dodatnih aneksov, ki običajno podražijo gradnjo tudi za več kot 100 odstotkov. Cena ne bi smela biti višja od 700 milijonov evrov.

Kakšno je vaše stališče do sodelovanja tujega partnerja pri tem projektu?
Zedinjena Slovenija je proti sodelovanju tujega partnerja (beri Madžarov) v projektu izgradnje dveh železniških tirov, saj to nikakor ni potrebno, pa tudi predvideni vložek tujega partnerja ni tako visok, da tega ne bi zmogli Slovenci sami. Nesmiselno je, da bi potem morali zaradi tuje investicije plačevati nekakšne nepotrebne obresti, poleg tega pa ni sprejemljivo, da gre za tajne dogovore o tej temi.

Naštejte tri največje pomanjkljivosti ali pa dobre rešitve obstoječega projekta 2. tir?
1. Podjetje, ki so ga ustanovili v ta namen in naj bi ga financirali še naslednjih 40 oz. 45 let, kar je povsem nesprejemljivo, saj gre za "odlagališče" (beri dobro službo) političnih kadrov.
2. Nejasna in nezaključena finančna konstrukcija, ki se lahko glede na izkušnje iz dosedanjih projektov še nekajkrat poveča.
3. Izgraditi je potrebno 2. nova tira in to v precej hitrejšem roku, ceneje ter brez nepotrebne udeležbe Madžarov.

Odgovarjal je Andrej Šiško, predsednik Gibanja Zedinjena Slovenija