Boštjan Tavčar, Piratska stranka Slovenije Foto: Osebni arhiv
Boštjan Tavčar, Piratska stranka Slovenije Foto: Osebni arhiv

Na MMC-ju smo v okviru referendumske kampanje o vnovičnem odločanju o zakonu o drugem tiru pripravili pisne intervjuje z organizatorji kampanj, ki so se prijavili za sodelovanje. Vsi so odgovarjali na enakih pet vprašanj.

Intervjuji, ki jih objavljamo, niso lektorirani, prav tako so objavljeni brez kakršnih koli vsebinskih posegov. Za vsebino odgovarjajo organizatorji.


Predstavite vaše stališče do drugega tira. Ga potrebujemo in zakaj?
Drugi tir potrebujemo brez korupcije, kot se je to zgodilo pri TEŠ6, Šentviškem predoru, avtocestah. Za uspešen razvoj družbe so hitra izmenjava podatkov, dobrin, energije in storitev ključnega pomena. Telekomunikacijska, energetska, cestna, letališka, pristaniška in železniška omrežja so že stoletja strateška infrastruktura vsake države in naroda. Izgradnja drugega tira je nujna za uspešen nadaljnji razvoj Luke Koper, zato bi ga bilo potrebno zgraditi čim prej in ne šele do leta 2026.

Vlada bi se tega projekta morala lotiti že na začetku svojega mandata. Upravičeno se sprašujemo, zakaj se zdaj kar naenkrat tako mudi, če projekt nastaja že dobri dve desetletji?

Kako bi ga morali projektirati oziroma kako bi morala potekati trasa in zakaj?
Izbor trase in projektiranje drugega tira morata biti stvar gradbene stroke.

Kakšna mora biti finančna konstrukcija gradnje 2. tira, koliko bi lahko največ stal?
Glede na zahtevnost terena in razdaljo državni viri ocenjujejo, da bo projekt stal nekaj več kot 961 milijonov evrov. Zunanji ekonomisti in strokovnjaki izven vlade obenem zatrjujejo, da so načini ocenjevanja stroškov neprimerni ter da naj bi bila realna cena projekta od 40 do 60 odstotkov nižja od trenutno predvidene ocene. Vlado smo zato pozvali, da nam pojasni strukturo stroškov oziroma pošlje dokumente iz katerih bi bilo to možno razbrati, vendar tega do danes niso storili. Zaradi netransparentnosti projekta obstaja pri drugem tiru velika možnost korupcije.

Kakšno je vaše stališče do sodelovanja tujega partnerja pri tem projektu?
Sodelovanje tujega partnerja samo po sebi ni problematično, če je bil partner izbran na podlagi ekonomskih, ne političnih kriterijev, če je sodelovanje partnerja transparentno in če je takšna oblika financiranja projekta dolgoročno finančno ugodnejša od najema posojila.

Naštejte tri največje pomanjkljivosti ali pa dobre rešitve obstoječega projekta 2. tir?
Med pomanjkljivosti spadajo netransparentnost izračuna stroškov izgradnje, netransparentnost in nejasnost sodelovanja tujega partnerja in predolg čas izgradnje. Dobra rešitev pa je predvidena možnost kasnejše nadgradnje na dvotirno progo.

Odgovarjal je: Boštjan Tavčar