Jožef Jarh, Stranka enakopravnih dežel Slovenije Foto: BoBo
Jožef Jarh, Stranka enakopravnih dežel Slovenije Foto: BoBo

Na MMC-ju smo v okviru referendumske kampanje o vnovičnem odločanju o zakonu o drugem tiru pripravili pisne intervjuje z organizatorji kampanj, ki so se prijavili za sodelovanje. Vsi so odgovarjali na istih pet vprašanj.

Intervjuji, ki jih objavljamo, niso lektorirani, prav tako so objavljeni brez kakršnih koli vsebinskih posegov. Za vsebino odgovarjajo organizatorji.


Predstavite vaše stališče do drugega tira. Ga potrebujemo in zakaj?
Zaradi zastarelega projekta 2. tira, ki ga predlaga vladajoča koalicija, tega projekta ne potrebujemo, ker je popolnoma zgrešen in ne rešuje nobenega problema v Luki Koper. Kaj če nam drugi tir, če se bo s tem Divača zagozdila s tovorom, ker obstoječi tiri niso v stanju prepeljati večjega tovora naprej od Divače, ker so obstoječe hitrosti vlakovnih polnih kompozicij le 60 km/h, kakor za časa Franc Jožefa.

Kako bi ga morali projektirati oziroma kako bi morala potekati trasa in zakaj?
Trasa se mora projektirati in izgraditi s sodobnimi tehnologijami za 21. in 22. stoletje. Rešitev mora biti dolgoročna in celovita, da bo Slovenija logistično konkurenčna celemu svetu.

Kakšna mora biti finančna konstrukcija gradnje 2. tira, koliko bi lahko največ stal?
Finančna konstrukcija mora biti izvedena izključno iz privatnega kapitalain nepovratnih evropskih sredstev.

Kakšno je vaše stališče do sodelovanja tujega partnerja pri tem projektu?
Tuji partnerji imajo lahko koncesijo o uporabi te naložbe, lastništvo celotne železniške infrastrukture pa je v lasti Slovenske države !

Naštejte tri največje pomanjkljivosti ali pa dobre rešitve obstoječega projekta 2. tir?
Projekt predlaganega 2. tira je katastrofa za Slovenijo, in vsivolivci, ki bodo na referendumu glasovali za 2. tir, naj sami iz svoje denarnice plačajo to katastrofo, poštene ljudi pa naj v miru pustijo živeti v 21. in 22. stoletju.

Odgovarjal je: Jožef Jarh, predsednik Stranke enakopravnih dežel