Jan Škoberne, SD Foto: Osebni arhiv
Jan Škoberne, SD Foto: Osebni arhiv

Na MMC-ju smo v okviru referendumske kampanje o vnovičnem odločanju o zakonu o drugem tiru pripravili pisne intervjuje z organizatorji kampanj, ki so se prijavili za sodelovanje. Vsi so odgovarjali na enakih pet vprašanj.

Intervjuji, ki jih objavljamo, niso lektorirani, prav tako so objavljeni brez kakršnih koli vsebinskih posegov. Za vsebino odgovarjajo organizatorji.


Predstavite vaše stališče do drugega tira. Ga potrebujemo in zakaj?
To sicer ni vprašanje referenduma. Socialni demokrati menimo, da ga nujno potrebujemo, ker predstavlja ta odsek ozko grlo tako pri prevozu potnikov, kot tudi potnikov po železnici. Železniška povezava je tudi ključna za to, da bomo izkoristili eno izmed strateških prednosti Slovenije, njeno lego, za transport in logistiko.

Kako bi ga morali projektirati oziroma kako bi morala potekati trasa in zakaj?
Tudi to vprašanje ni vsebina tega referenduma. Trase za železnice rišejo strokovnjaki s področja prometa, umeščanja v prostor, okolja, geologije, gradbeništva in drugi. Ne gre za ljubiteljsko dejavnost, kjer posamezniki z znanjem zgolj enega področja ali celo brez tega rišejo trase s svinčnikom po zemljevidu. V nasprotju s prepričanjem imamo v Sloveniji sofisticiran sistem umeščanja v prostor, ki na sprejemljiv način rešuje pogosto težka in konfliktna vprašanja pri umeščanju linijskih instrastrukturnih objekov.

Traso bi bilo morda mogoče zarisati tudi bolje, zlasti, ker je minilo od umestitve že 13 let. Vendar že ta pretečen čas govori sam po sebi. Umeščanje nove trase bi odmaknilo gradnjo za vsaj nadalnjih 12 do 15 let.

Kakšna mora biti finančna konstrukcija gradnje 2. tira, koliko bi lahko največ stal?
V SD smo bili vedno mnenja, da mora mora država svojo železniško infrastrukturo graditi iz lastnih sredstev. Železniška infrastruktura je za državo to, kar je za človeka ožilje. Projekt, kot ga je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo smo podprli zato, da se kljub zadržkom glede financiranja čim prej začne z gradnjo 2. tira Divača - Koper.

Končno ceno lahko pokaže samo trg. Naloga naročnika in politike pa je, da zagotovi transparentnost in zakonitost gradnje.

Kakšno je vaše stališče do sodelovanja tujega partnerja pri tem projektu?
Sodelovanje tujega partnerja po našem mnenju ni nujno.

Naštejte tri največje pomanjkljivosti ali pa dobre rešitve obstoječega projekta 2. tir?
Prva pomakljivost je, da ga še ni, da je zaradi dolžine celega projekta verjetno nekatere rešitve že povozil čas in da se načrtovalci trase in strokovnjaki, ki so pripravljali projekt ne odzovejo na očitne laži nekaterih v referednumski kampanji - verjetno tudi z upanjem, da bodo ponovno risali in služili, če se odločimo za novo traso.

Dobre rešitve pa so, da omogoča, da se izvede tudi v dvotirni varianti, da bo moderen in bo omogočal visoke hitrosti, ki so ključne za potniški promet in se bomo nekoč z vlakom vozili iz prestolnice na obalo in nazaj hitro in varno in da predstavlja kar najmanjši poseg v okolje, glede na druge variante, ki so bile v igri.

Odgovarjal je Jan Škoberne, Socialni demokrati