Referendumsko vprašanje se glasi: Ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 3. marca 2015? Foto: BoBo
Referendumsko vprašanje se glasi: Ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 3. marca 2015? Foto: BoBo

Okrajne volilne komisije volivcem pošiljajo obvestila o volišču, kamor so vpisani v volilni imenik, obvestila bodo vsi prejeli najpozneje do sobote. Tudi če obvestila še niso prejeli, se lahko udeležijo predčasnega glasovanja, svojo istovetnost pa morajo v vsakem primeru izkazati z osebnim dokumentom. Predčasno glasovanje sicer poteka na enak način, kot bo na dan referenduma, volivci obkrožijo za ali proti.

Zakonska novela spreminja definicijo zakonske zveze, ki tako ne bi bila več opredeljena kot z zakonom urejena življenjska skupnost moža in žene, ampak z zakonom urejena skupnost dveh oseb, torej bi jo lahko sklenili tudi istospolni pari in s tem bi dobili vse dolžnosti in pravice, ki izhajajo iz zakonske zveze, prav tako bi se na enak način kot raznospolne obravnavale tudi istospolne zunajzakonske skupnosti.

Po novi referendumski ureditvi mora zakon na referendumu zavrniti večina udeležencev referenduma, večina pa mora hkrati predstavljati tudi najmanj 20 odstotkov vseh volilnih upravičencev.