Prijave domnevnih kršitev volilnega molka sprejema dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve. Foto: MMC RTV SLO
Prijave domnevnih kršitev volilnega molka sprejema dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve. Foto: MMC RTV SLO

Opolnoči se je morala v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji končati referendumska kampanja v zvezi z novelo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, nastopil pa je volilni molk, ki bo trajal do nedelje, 8. junija 2014, do 19. ure.

Inšpektorat za notranje zadeve je do 19. ure prejel sedem prijav volilnega molka, obravnava pa tri. Gre za sum kršitve volilnega molka na spletnih straneh.

Prijave domnevnih kršitev volilnega molka sprejema dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve na naslednjih telefonskih številkah:

080 12 00: Operativno-komunikacijski center Generalne policijske uprave;
- v soboto, 7. junija, od polnoči do 7. ure zjutraj in od 19. ure do polnoči,
- v nedeljo, 8. junija, od polnoči do sedme ure zjutraj.

080 21 13: Dežurna služba Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve;
- v soboto, 7. junija, od 7.00 do 19.00,
- v nedeljo, 8. junija, od 7.00 do 19.00.

Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve bo obravnaval kršitve volilnega molka na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampanji.

Volilna kampanja so vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivk in volivcev pri glasovanju na volitvah. To so:
• propaganda v medijih, elektronskih publikacijah in propaganda z uporabo telekomunikacijskih storitev,
• nameščanje novih plakatov in razdeljevanje letakov s politično oglaševalsko vsebino,
• objavljanje videospotov oziroma oglasov političnih strank,
• pozivanje volivk in volivcev, koga naj volijo.

Za kršitev so predvidene globe:
• od 700 do 3000 evrov za organizatorja volilne kampanje,
• od 150 do 600 evrov za odgovorno osebo organizatorja volilne kampanje in
• od 150 do 400 evrov za posameznika.