Eden izmed centrov za socialno delo. Foto: Borut Živulović/BoBo
Eden izmed centrov za socialno delo. Foto: Borut Živulović/BoBo

Skupnost centrov za socialno delo Slovenije podpira predlagano reorganizacijo. Pričakuje pa, da bodo po sprejetju predloga novele zakona o socialnem varstvu, ki določa reorganizacijo, vključena v dogovore o izvajanju vsebine. Skupnost CSD-jev Slovenije prav tako pričakuje, da bodo centri za socialno delo res zaposlili nove kadre in tako uresničili enega izmed ciljev reorganizacije. Ta se glasi Na teren bližje k ljudem, so pojasnili.

Anja Kopač Mrak
Ministrica Anja Kopač Mrak ima pri projektu tudi podporo stroke. Foto: BoBo/Borut Živulovič
Podpora reorganizaciji CSD-jev

Vlada je na redni seji za obravnavo v DZ-ju po rednem postopku pripravila predlog novele zakona o socialnem varstvu, ki predvideva 16 območnih centrov, zdajšnji centri pa bodo postali enote centrov. "Ohranjene so lokacije vseh zdajšnjih 62 centrov za socialno delo, ki bodo postali enote centra," je po seji vlade dejala ministrica za delo Anja Kopač Mrak.

"Enote centrov ostajajo v lokalnem okolju in bodo še naprej delale strokovne zadeve," je izjavila. Ravno to je bila ena izmed ključnih zahtev DeSUS-a, to stranko je motilo, da bi reorganizacija centre preveč umaknila iz lokalnega okolja.

Več centrov v en območni center
V posamezni območni center se bo po predlogu spojilo več zdajšnjih centrov za socialno delo. Območni center bo na enem mestu vodil in upravljal delo za celotno območje. Znotraj centra bo delovala skupna splošna služba, ki bo zajemala računovodstvo, administrativne naloge, pravno in kadrovsko službo. Oblikovana bo tudi skupna strokovna služba, v katero bodo ob izvedbi reorganizacije vključeni delavci, ki so zdaj koordinatorji obravnave v skupnosti in koordinatorji za izvajanje nadomestne kazni.

Predvideno je, da bo skupna strokovna služba pozneje vključevala tudi mobilno strokovno enoto, v kateri bodo različni strokovnjaki, denimo psiholog, pravnik in specialni pedagog. Mobilna strokovna enota bo na razpolago vsaki izmed enot centra.

Odločanje o pravicah iz javnih sredstev
Znotraj območnega centra bo ustanovljena enota za odločanje o pravicah iz javnih sredstev oz. t. i. letnih pravicah, ki bo vodila postopke in odločala o otroškem dodatku, znižanju plačila za programe vrtcev, državni štipendiji, dodatni subvenciji malice za učence in dijake in subvenciji kosila za učence.

Pri vsakem območnem centru bo delovala interventna služba, pri nekaterih pa tudi krizni centri za otroke in mladostnike.

62 enot centrov
Območni centri pa ne bodo delovali le na sedežu, ampak tudi zunaj njega, in sicer na svojih enotah. Te bodo poslovale v krajih, kjer imajo sedež zdajšnji centri za socialno delo. Tako bo vzpostavljenih 62 enot centrov, ki jih bodo vodili pomočniki direktorjev.

Centri za socialno delo, njihova teritorialna pristojnost in sedež bodo določeni z vladno uredbo, ki bo določala tudi enote centrov in njihovo območje delovanja.

Eno leto za proces reorganizacije
Nova organizacijska struktura centrov bo po predlogu začela delovati 1. oktobra 2018. Za reševanje kadrovske stiske je po ministričinih besedah predvidenih 20 novih zaposlitev. Poleg tega bodo zaposlili 62 pripravnikov, ki bodo imeli po končanem pripravništvu izhod v zaposlitev, je pojasnila.

Uvedba informativnih odločb
Reorganizacija centrov vključuje poleg nove organizacijske strukture tudi poenostavitev postopkov za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev z uvedbo informativne odločbe. Letne pravice bodo obravnavane avtomatsko in strankam ne bo treba vlagati vloge vsako leto.

Testna oblika avtomatizirane informativne odločbe je načrtovana za konec letošnjega leta. Centri bodo informativne odločbe izdajali na podlagi avtomatiziranega sistema tiskanja in pošiljanja, podobnega sistemu finančne uprave. Prve informativne odločbe naj bi bile po ministričinih besedah izdane jeseni prihodnje leto.

Po izračunih ministrstva za delo bo samo zaradi uvedbe informativne odločbe razbremenjenih približno 70 delavcev.

Poleg tega reorganizacijo centrov sestavlja tudi socialna aktivacija, v kateri bodo celostno obravnavali osebe, ki so na pragu tveganja revščine in socialno izključene.

V okviru poskusnega uvajanja socialne aktivacije bo zaposlenih 48 ljudi, ki bodo delovali na centrih za socialno delo. Usposabljanje zanje se je danes že začelo, je povedala ministrica.

Reorganizacija centrov bo državni proračun za leto 2018 obremenila za skupaj več kot 1,5 milijona evrov.

Skupnost centrov za socialno delo Slovenije podpira predlagano reorganizacijo. Pričakuje pa, da bodo po sprejetju predloga novele zakona o socialnem varstvu, ki določa reorganizacijo, vključena v dogovore o izvajanju vsebine. Skupnost CSD-jev Slovenije prav tako pričakuje, da bodo centri za socialno delo res zaposlili nove kadre in tako uresničili enega izmed ciljev reorganizacije. Ta se glasi Na teren bližje k ljudem, so pojasnili.

Podpora reorganizaciji CSD-jev