Podpis načrta o sodelovanju za leto 2019 je popestrila skupna vaja policistov in reševalcev. Foto: BoBo

Scenarij skupne vaje policistov in reševalcev UKC-ja predvideval strelski pohod v gostinskem lokalu. Ljubosumni partner zaposlene v lokalu se je po njunem prepiru vrnil, ustrelil varnostnika in za talce vzel 20 gostov. Po klicu enega od gostov na številko policije za klic v sili 113 se je aktivirala specialna enota.

Policijski specialci so nato pohiteli na kraj dogodka, skupaj z njimi pa tudi reševalci. Policisti so onesposobili oboroženega napadalca, zavarovali prostor in opravili prvo triažo. Takoj za njimi so v lokal vstopili reševalci z zaščitno opremo, oskrbeli ranjene in prestrašene talce. Najhuje poškodovane so z rešilnim avtomobilom odpeljali v klinični center.

Letni načrt sodelovanja so podpisali minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, generalna direktorica policije Tatjana Bobnar in generalni direktor ljubljanskega UKC-ja Aleš Šabeder. Vsi trije so ob tem poudarili pomen dobre usklajenosti pripadnikov različnih služb, ko je treba poskrbeti za varnost in življenja ljudi.

Letni načrt opredeljuje tudi skupna usposabljanja. Policija in UKC Ljubljana za izvajanje načrta vsak posebej zagotavljata finančne in kadrovske vire. Pravno podlago sodelovanju med policijo in UKC-jem dajeta zakon o organiziranosti in delu v policiji ter zakon o zdravstveni dejavnosti. Sodelovanje poteka na različnih ravneh obeh služb, odvisno od področja dela. Podrobnosti sodelovanja na nižjih ravneh urejajo za to pripravljeni splošni postopki izvajanja dejavnosti.

Sodelovanje med policijo in UKC-jem vključuje tudi izvajanje helikopterskih prevozov kritično bolnih in inkubatorja, zagotavljanje nujne medicinske pomoči ob dejavnostih policije na terenu, sodelovanje na področju preventive, izvedbo preverjanja usposobljenosti in usklajenosti v primerih izrednih dogodkov ter pripravo različnih protokolov delovanja.