Foto: TV Slovenija/zajem zaslona
Foto: TV Slovenija/zajem zaslona

Po besedah poveljnika rodovskega bataljona 1. brigade Slovenske vojske (SV) Dragana Mariča je usposabljanje potekalo v dveh delih. V prvem delu so obnavljali splošne vojaške veščine s poudarkom na vpadu in čiščenju objekta, zajetju ujetnikov, bojni oskrbi ranjenca in podaji zahtevka za izvlek ranjenca.

V drugem delu usposabljanja so inštruktorji prepoznavali voditeljske lastnosti med pripadniki rezervnega sestava in jim dodelili bojne skupine oz. oddelke. Mariča veseli, da je med pripadniki pogodbene rezerve prepoznal visoko motiviranost za vojaško delo.

Urbano bojevanje je zelo kompleksna operacija, ki ne spada v tipičen opis nalog pogodbenega rezervista, saj od vojaka terja visoko raven znanja in je del trenda sodobnih bojišč. "Govorimo o dobri strelski in fizični usposobljenosti. O zelo uigranih ekipah, v katerih se ne govori veliko, ampak se dela predvsem z mimiko in signali," je ponazoril.

Rezerviste so v tem usposabljali inštruktorji SV-ja, ki imajo opravljene tečaje v t. i. CQB-bojevanju v urbanih naseljih. "V tem kratkem času sem videl, da so se pripadniki rezervnega sestava poenotili z usposabljanjem in nalogo," je sklenil Marič.

Za pripravljenost 290 evrov neto na mesec

Podsekretarka za pogodbeno rezervo na sektorju za vojaške zadeve ministrstva za obrambo Tina Čarman je pojasnila, da pogodbena rezerva trenutno obsega 771 pripadnikov, do konca leta pa načrtujejo to številko povečati na 827 pogodbenikov. Pripadniki dobijo mesečno plačilo za pripravljenost v višini 290 evrov neto. To se usklajuje z višino minimalne plače, zato se je ob njenem zadnjem dvigu tudi izplačilo povišalo za 30 evrov, je dodala.

Kandidati morajo ob tem izpolnjevati vrsto pogojev, med drugim morajo opraviti temeljno strokovno vojaško usposabljanje in specialistično usposabljanje. Delodajalcu kandidata za pogodbeno rezervo se s podpisom pogodbe o službi v rezervni sestavi ni treba strinjati, vendar ga ministrstvo o njej po podpisu obvesti. V času, ko je pripadnik vpoklican v opravljanje vojaških nalog, pa se pogodba pri njegovem delodajalcu suspendira, a v ta namen vojaške enote konec leta pripravijo terminski načrt vpoklica, ki se z delodajalcem usklajuje, je povedala Tina Čarman.

Pogodbeni rezervist desetnik Blaž Čolig je kot civilist zaposlen v Darsu. Vojaško življenje od njega letno terja poldrugi mesec vpoklica, vendar mu delodajalec pri tem izkazuje razumevanje. "Nekateri pa so tudi dlje. Eni ostanejo brez službe in podaljšujejo čas v pogodbeni rezervi. Plačilo je stimulativno," meni.

Desetnica Tadeja Konte je rezervistka že četrto leto. Sicer mestna redarka se vedno veseli usposabljanja, saj se z ekipo dobro razume. Kot je dejala, jo je posebej navdušila tokratna vaja urbanega bojevanja. "Česa takšnega še nismo poskusili ali doživeli. Mislim, da bomo to težko presegli," je dejala.

Soboto bodo po napovedih podpolkovnika Mariča namenili skupni analizi aktivnosti in predstavitvi možnosti stalne zaposlitve v SV-ju, kariernega razvoja in možnosti napotitev na misije na tujem.

Rezervisti SV-ja izvedli vajo urbanega bojevanja