Foto: Borut Pahor/Twitter
Foto: Borut Pahor/Twitter

Dan po tem, ko je predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Robert Šumi delo komisije v preteklem letu predstavil predsednici DZ-ja, je letno poročilo predal še predsedniku republike Borutu Pahorju.

Šumi se je pri tem posebej zadržal pri oceni stanja. Področja, ki po ugotovitvah letnega poročila še vedno niso uveljavljena kot standard primernega ravnanja in jim tako družba kot nosilci javnih funkcij ne namenjajo ustrezne pozornosti, so predvsem področja integritete, nasprotja interesov in nezdružljivosti funkcij. Kot pozitivno pa je poročilo ocenilo napredek pri prijavah premoženjskega stanja.

Sorodna novica "Ko bodo funkcionarji dosegli visok standard integritete, bo ljudstvo zaupalo vanje in v državo"

Kot so zapisali v uradu predsednika, je Pahor na sestanku soglašal, da je osrednja naloga vseh nosilcev javnih funkcij in organov javnega sektorja dvig politične kulture in dosledno ravnanje v skladu z visoko stopnjo integritete, kar predpostavlja upoštevanje vseh zakonskih omejitev in ugotovitev ter priporočil komisije. Samo tako bo boj proti korupciji lahko uspešnejši, sta ocenila s predsednikom KPK-ja.

Pahor je tudi podprl nadaljnje delovanje KPK-ja v prizadevanjih za krepitev pravne države, integritete in etičnosti, ki je osnova za zaupanje javnosti v delo komisije. To se v zadnjem času povečuje, zato se je zahvalil senatu komisije in zaposlenim za dozdajšnje uspešno delo ter sprejel povabilo za sodelovanje na jesenski okrogli mizi KPK-ja z naslovom Integriteta v odnosu do legalnosti in legitimnosti.

Pogovor s predsednikom KPK-ja