Več kot polovica otrok se je rodila neporočenim materam. 1.387 jih je dobilo priimek po obeh starših. Foto: BoBo
Več kot polovica otrok se je rodila neporočenim materam. 1.387 jih je dobilo priimek po obeh starših. Foto: BoBo

Že peto leto zapored smo v Sloveniji imeli pozitiven naravni prirast: v letu 2010 se je rodilo 3.734 več prebivalcev, kot jih je umrlo. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev je znašal 1,8; to je najvišja vrednost po letu 1991. Vir: SURS

22.343 prebivalcev Slovenije bo v svojih dokumentih imelo zapisano letnico rojstva 2010. V primerjavi z letom 2009 se je lani rodilo 487 otrok več, kažejo podatki statističnega urada. Največ dečkov je dobilo ime Luka, Nik ali Žiga, deklice pa so starši najraje poimenovali Eva, Lana ali Lara.

Matere so vse starejše
So pa matere ob rojstvu otroka vse starejše - lani smo tako znova dosegli najvišje povprečne starosti porodnic po drugi svetovni vojni, saj so bile v povprečju stare 30,3 leta. Tiste, ki so lani rodile prvič, pa so bile v povprečju stare 28,7 leta.

Za skoraj polovico žensk (49,2 %), ki so rodile v letu 2010, je bil to prvi porod. Vsak tretji v letu 2010 rojeni otrok je bil drugorojenec (36,7 %), vsak deseti pa tretjerojenec (10,3 %). Gibanje se je v zadnjih 50 letih precej spremenilo, saj je bila namreč sredi petdesetih let dobra tretjina otrok prvorojencev, skoraj petina mater pa je rodila četrtega ali petega otroka.

Osem mamic je lani rodilo dvakrat
V letu 2010 je bilo sicer takih mater 857, šest od teh je pozdravilo desetega ali več kot desetega otroka. Otroci osmih mater pa bodo imeli isto leto rojstva, a različen datum - prvič so namreč rodile v začetnih mesecih leta, drugič pa proti koncu lanskega leta.

Spremembe v rodnosti po osamosvojitvi
Leto pred osamosvojitvijo je bilo do lani zadnje, ko se je rodilo več kot 22.000 novorojenčkov. Po osamosvojitvi se je število rojstev zmanjševalo, po letu 2003 pa je sledil obrat, saj je število rojstev vsako leto nekoliko višje. V letu 2010 se je tako na 10.000 prebivalcev rodil en otrok več kot leta 1991.

Matere so v letu osamosvojitve Slovenije rojevale v povprečju štiri leta prej kot tiste, ki so rojevale v letu 2010. Vsak četrti leta 1991 rojeni otrok je bil rojen neporočeni materi, leta 2010 pa je to veljalo že za vsakega drugega otroka.

Najpogostejše ime med fanti, rojenimi v l. 1991, je bilo Rok, ime Luka pa je bilo po priljubljenosti takrat četrto. Največ deklic, rojenih leta 1991, je dobilo ime Maja, ime Eva pa je bilo takrat uvrščeno na 11. mesto.

Že peto leto zapored smo v Sloveniji imeli pozitiven naravni prirast: v letu 2010 se je rodilo 3.734 več prebivalcev, kot jih je umrlo. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev je znašal 1,8; to je najvišja vrednost po letu 1991. Vir: SURS